militar_webb_1

Med bygget av vattenkraftverket Hídroituango har närvaron av statlig och privat säkerhetspersonal ökat. Foto: Andrés Gomez.

Valutgången i Colombia förväntas locka fler svenska investerare. Konflikten i landet gör människorättsriskerna stora. Swedwatch har granskat ett colombianskt dammbygge där svenska företag deltar som leverantörer. Hot och kränkningar är vardag.

Swedwatch har i rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” granskat bygget av Colombias största vattenkraftverk, Hídroituango. Vattenkraftprojektet har lett till omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till säkerhetsarrangemanget runt bygget, brister i kompensation till drabbade och hot mot människorättsförsvarare.  Atlas Copco och Scania levererar utrustning och servicepersonal till det konsortium som bygger kraftverket på uppdrag av ett statligt colombianskt bolag. Liksom de flesta företag saknar Scania och Atlas Copco tillräckliga system för att hantera människorättsrisker som företagen sammankopplas med genom sina kunder. I samband med rapporten har Atlas Copco och Scania tagit flera steg för att utveckla sina metoder för att utvärdera kundrelaterade risker, som andra företag kan lära av.

I Colombia är många svenska företag på frammarsch och omvalet av president Juan Manuel Santos innebär att fredsförhandlingarna kan fortsätta. Detta öppnar i sin tur för ännu fler investeringar. Men många företag saknar ännu kapacitet att utföra human rights due diligence i enlighet med de internationella riktlinjer som företag ska följa.  Detta är särskilt viktigt i konfliktområden. Enligt FN:s riktlinjer till stater bör dessutom den svenska ambassaden i Colombia, liksom andra svenska ambassader i konfliktområden, ge information, stöd och vägledning till svenska företag om människorättsriskerna i landet och visa hur de kan omsätta internationella riktlinjer i praktiken. Detta har inte skett i tillräcklig utsträckning i Colombia. Swedwatch rekommenderar samtliga svenska företag i Colombia att tillsammans med ambassaden och experter på området ta fram gemensamma etiska riktlinjer för verksamhet i Colombia.

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan, Diakonia, Latinamerikagrupperna