ali_test

Ali al-Nimr Foto: Facebook

I den svenska exportstrategin lyfts Saudiarabien fram som en viktig handelspartner. Samtidigt väntar en ung saudisk regimkritiker på att vilken dag som helst halshuggas och korsfästas.

Enligt halvstatliga Business Sweden är Saudiarabien Sveriges viktigaste exportmarknad i Mellanöstern. Under 2014 uppgick Sveriges export till Saudiarabien till cirka 11,2 miljarder kronor vilket innebär att landet är en av Sveriges 20 största handelspartners. Med den nya exportstrategin i ryggen ska handelsrelationerna med landet nu stärkas ytterligare.

Att Saudiarabien är ett av världens mest repressiva länder vad gäller mänskliga rättigheter är ingen nyhet. Men samtidigt som Saudiarabien blev ordförande i FN:s Människorättsråd har sociala medier kokat av sympati för den 21-åriga Ali al-Nimr som är dömd till döden. Under den arabiska våren deltog den då 17-åriga Ali al-Nimr i demonstrationer mot den saudiska regeringen. 2012 arresterades han och dömdes senare till döden genom halshuggning. Enligt domen, som snart ska verkställas, ska Ali al-Nimr korsfästas efter den offentliga halshuggningen.

Enligt organisationen Human Rights Watch, som har granskat Ali al-Nimrs fall, har rättsprocessen brustit på flera allvarliga punkter. Saudiarabien har ingen officiell strafflag. Därför baseras många domar på tolkningar av den religiösa Sharia-lagen och hittills i år har minst 135 människor avrättats. Det är i snitt nästan en avrättning varannan dag och en markant ökning från föregående år då totalt 88 personer avrättades. De flesta avrättningar sker genom halshuggning, ibland offentligt. Avrättningarna speglar den negativa trenden för mänskliga rättigheter som råder i landet.

Denna trend är ett obekvämt bakgrundsbrus till nuvarande och tidigare svenska regeringars ständiga korsrefererande mellan handel och mänskliga rättigheter. I nya exportstrategin står: ”Kontakter och handel mellan människor och länder är bra och gynnar värden som demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och en bättre miljö. De länder som vi har handel med kan vi också föra dialog med.”

En som föga troligt håller med om att vi kan föra dialog med Saudi är Margot Wallström. När hon nämnde saker vid sitt rätta namn bröts vapenavtalet och saudierna rasade. Kungen fick rycka in.

Genom den nya exportstrategin rycker även Mikael Damberg in och bäddar för Sveriges och Saudiarabiens gemensamma handelsintressen, som ska stärkas ytterligare. Och frågan kvarstår: Ska Sverige handla med stater som Saudiarabien utan att ställa rättfärdiga krav och ha en värdegrundad dialog? Ska svenska företag gå in i Saudiarabien och följa spelets regler i tysthet?

Kort sagt: Vem vill förklara för Ali al-Nimr vad Sverige menar med att stå upp för mänskliga rättigheter på tillväxtmarknader som Saudiarabien?

 Viveka Risberg, kanslichef, Swedwatch

  • Bransch: Övrigt
  • Publikation: Artikel
  • Region: Centralasien
  • Teman: Utsatta grupper

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin