smaklig-maltid-kaffe

Upphandlingsmyndigheten stöttar upphandlande myndigheter i Sverige med underlag och verktyg för att ställa hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar. Nu har upphandlingsmyndigheten, tillsammans med regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, samt Adda Inköpscentral tagit fram förslag på uppdaterade kontraktsvillkor som kommuner, regioner och andra myndigheter kan använda för att ställa krav på att leverantörerna har ett arbete för att respektera mänskliga rättigheter i sina leverantörsled.   

Kontraktsvillkoren har tagits fram i en process där ett flertal intressenter varit inblandade, däribland Swedwatch, som fått komma med förslag, frågor och inspel under arbetets gång. Swedwatch har nu lämnat sina slutliga synpunkter på de föreslagna villkoren.  

”Vi har bland annat tryckt på för att kraven måste omfatta påverkan på lokalsamhällen i produktionsländerna på ett tydligt sätt och att leverantörer behöver beakta miljö- och människorättsförsvarares situation på olika sätt. Vi är glada att det här har kommit med i de slutliga utkasten”, säger Linda Scott Jakobsson, sakkunnig på Swedwatch när det gäller upphandling.  

Organisationen anser också att det är mycket positivt att kontraktsvillkoren bygger på erkända principer för hur företag ska respektera mänskliga rättigheter, och att det förtydligas vad leverantörerna ska leva upp till för att kunna bedöma, förebygga och lindra negativ påverkan på mänskliga rättigheter i sina leverantörskedjor.  

Det är också bra att villkoren möjliggör att revisionsrapporter delas så att upphandlande myndigheter kan dela information om leverantörerna. Samtidigt anser Swedwatch att kraven hade kunnat gå längre. 

”Till exempel saknar vi krav på att samråd med rättighetsinnehavare för att identifiera och agera på risker och negativ påverkan verkligen måste vara meningsfull. Det vill säga att hänsyn kommer att tas till de synpunkter som kommer in och att det handlar om en reell konsultationsprocess med rätt personer, på ett säkert sätt. Det finns en risk att leverantören inte tar det här på allvar fast det är en otroligt viktig del av arbetet”, säger Linda Scott Jakobsson.  

Läs Swedwatchs samlade kommentarer till kontraktsvillkoren här.

  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Presskontakt

Ami3NY
Ami Hedenborg, Media Manager