Utbildningsmaterial lyfter elektronikens baksida – och möjligheter att påverka

RAPPORT | 5 mars 2020

Hur hänger utvinning av mineraler som finns i mobiltelefoner ihop med tillgång till rent vatten för människor som bor runt koppargruvor? Vilka risker finns i tillverkningen av elektronik vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor? Hur kan konsumenter påverka – och vilket ansvar har företagen? 

Swedwatchs utbildningsmaterial Elektronikens baksida bygger på egna och andra organisationers rapporter och filmer. Genom åtta övningar får elever möjlighet att lära sig om arbetsvillkor i fabriker som tillverkar vanliga elektronikprodukter, och hur utvinning av mineraler som finns i produkterna påverkar miljö och mänskliga rättigheter i länder som Demokratiska republiken Kongo och Chile. Eleverna får också möjlighet att reflektera över sina egna konsumtionsvanor och att ta reda på hur företag kan ta ansvar .

Övningarna är utformade för att kunna användas i ämnesövergripande undervisning och riktar sig till gymnasienivå. De är anpassade för att möjliggöra olika lärostilar och tidsramar; en del är introducerande och andra mer omfattande. Målet med övningarna är att ge en introduktion till lärande i hållbar utveckling och att eleverna får:

  • Fördjupad förståelse för företags påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i globala leverantörsled, med särskilt fokus på IT-sektorn.
  • Fördjupad förståelse för företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter utifrån internationella riktlinjer.
  • Idéer kring vad elever kan göra för att påverka för en hållbar utveckling.

Elektronikens baksida är gratis att ladda ner och har tagits fram inom ramen för Make ICT Fair, en EU-omfattande kampanj som syftar till att öka EU-medborgares kunskap om hur produktion av IT-produkter påverkar människor och miljö. Kampanjen syftar även till att förbättra situationen för människor som påverkas av utvinning av mineraler, samt arbetstagares liv och arbetsvillkor längs produktionskedjorna i IT-sektorn. Make ICT Fair finansieras av Europeiska unionen och till viss del av Sida.