Valart hotas av oljeprojekt i Ryssland

RAPPORT | 1 mars 2006

Ett gigantiskt gas- och oljeprojekt på Sakhalin i nordöstra Ryssland har medfört att den sällsynta västra gråvalen hotas av utrotning. Två havsbukter har drabbats av omfattande miljöförstöring.

Jätteoljeprojektet Sakhalin II innebär att den västra gråvalen hotas av utrotning. Dessutom drabbas öbornas livsviktiga fiske av en rörledning för olja och gas som dras genom 1000 vattendrag. Miljörörelsen rasar, men det Shell-ledda konsortiet Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) går vidare med konstruktionen. SEIC är fällda för miljöbrott i Ryssland och potentiella långivare har anklagat företaget för att ha brutit mot internationella miljöriktlinjer. SwedWatch kan idag avslöja att nordiska företag har miljardkontrakt med konsortiet. Trots detta har inget av företagen som SwedWatch varit i kontakt med försökt påverka projektets miljöhänsyn. Nu manar SwedWatch, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Miljöförbundet Jorden Vänner (MJV) de nordiska inblandade företagen att agera.

Totalt har nordiska företag kontrakt med Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) motsvarande över fyra miljarder SEK. De nordiska företagen byggde betongfundamentet för den oljeplattform som är den mest ifrågasatta delen av projektet. Oljeplattformen PA-B ligger nämligen endast sju kilometer ifrån det enda kända stället där den västra gråvalen söker sin föda. Valforskare är överens om att det endast finns omkring 100 individer kvar av denna hotade gråval. De är också enade kring det faktum att om endast en hona dör i förtid så kan det betyda utrotning. Ändå valde SEIC att installera oljeplattformen på denna plats sommaren 2005.

I nordöstra Ryssland, strax norr om Japan, ligger den vidsträckta ön Sakhalin. Sedan 1990-talet har en mängd utländska oljekoncerner påbörjat utvinningsprojekt främst runt Sakhalins nordöstra kust. För att SEIC ska kunna producera olja och gas året om så byggs en 80 mil lång rörledning för gas och olja från plattformarna utanför nordöstra Sakhalin till Anivabukten i söder. SwedWatch besökte Sakhalin i oktober och mötte då personer från lokalbefolkningen som berättade om sin stora besvikelse på SEIC, som har lovat kompensation och information, utan att löftena har infriats. Den lokala miljöorganisationen Sakhalin Environment Watch har nu stämt SEIC för miljöförstörelsen. SEIC har tidigare blivit fällda för miljöbrott gällande bland annat utsläpp utanför Piltunbukten där den plats där västra gråvalen söker sin föda. När SEIC borrade den första oljekällan utanför Piltunbukten, PA-A, släppte företaget ut allt borravfall rakt ut i havsbukten.

När SEIC bygger rörledningen över ön måste denna korsa mer än 1 000 större och mindre vattendrag, vilket leder till oundviklig skada på vattendragen och fiskebeståndet. I rapporten diskuteras vilket ansvar de nordiska företag som arbetar för SEIC har. Slutsatsen är att SEIC och dess majoritetsägare Shell är huvudansvariga för projektets miljömässiga och sociala konsekvenser, men att även leverantörer till projektet bär ett delansvar. ABB har mångmiljonkontrakt med en kund som har brutit mot nationella lagar och internationella riktlinjer utan att ABB har agerat.

Gjord i samarbete med: Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet jordens vänner