SwedWatch har granskat det svenska etanolföretaget SEKABs import från Brasilien och de planer som finns för produktion i Tanzania.

Granskningen visar att SEKABs kriterier på den brasilianska etanolen inte är tillräckliga utan behöver förstärkas på flera punkter. De planer företaget har på att producera etanol i Tanzania innehåller också en mängd risker. Samtidigt finns flera möjligheter att satsningen i Tanzania kan ge positiva effekter om den görs med hänsyn till miljön och landets befolkning.

Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan och Latinamerikagrupperna har med hjälp av SwedWatch granskat den importerade etanol som säljs i Sverige. Miljömässigt är etanolen överlägsen fossila bränslen. Granskningen visar att SEKAB kommit en bit på vägen i arbetet med att producera hållbar etanol, men att det återstår en hel del arbete med att vidareutveckla kriterier och produktion.

– Trovärdigheten för etanolen är oerhört viktig för att vi snabbare ska kunna ersätta fossila drivmedel med bland annat etanol. Därför är det viktigt att granska hur etanolen produceras och säkerställa att den är producerad på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

I slutet av maj 2008 gick SEKAB ut med budskapet att företaget var först med att leverera verifierat hållbar etanol till Sverige. Produktionen skulle enligt företaget ske med ekologisk hänsyn och goda arbetsförhållanden på plantagerna. I samband med att kriterierna publicerades slöt SEKAB avtal med fyra brasilianska etanolproducenter som skulle leva upp till kriterierna.
Produktionen i Brasilien kan svårligen kallas socialt hållbar så länge arbetarna måste tillbringa tio till tolv timmar per dag på fälten, sex dagar i veckan för att få ut en lön de kan leva på. Mot bakgrund av arbetssituationen för sockerrörshuggare i Brasilien är det problematiskt att SwedWatch granskare inte tilläts göra intervjuer på plantagen som levererar socker till SEKAB.

– För att SEKAB hållbarhetskriterier ska bli trovärdiga måste företaget ställa tydliga krav på sina leverantörer om öppenhet, säger Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna.

I Tanzania har SEKAB planer på en storskalig satsning på biobränsle-produktion i två områden på Tanzanias östkust; Bagamoyo och Rufiji. SEKAB har en uttalad målsättning att distribuera hållbar etanol till Sverige, men i granskningsrapporten som publiceras idag uppmärksammar SwedWatch ett antal brister i företagets satsningar.

Gjord i samarbete med: Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan och Latinamerikagrupperna

etanol1
  • Bransch: Energi
  • Publikation: Rapport
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin