Svenska träföretag fortsätter att köpa teak från Burmas hotade skogar och grossisten Arno Holm säljer scampi till restauranger. Sandvik exporterade så sent som i mars 2004 bandstål till ett timmerföretag som ägs och kontrolleras av den burmesiska staten.

Burma är ett land som skulle kunna vara oerhört framgångsrikt, med värdefulla naturtillgångar som timmer, olja, gas och värdefulla stenar. Men istället präglas landet av djup fattigdom, allvarlig miljöförstöring och notoriska brott mot mänskliga rättigheter. Landets militärregim beskrivs ofta som en av de mest repressiva i världen.

SwedWatch har undersökt den svenska handeln med landet från ett
människorättsperspektiv. Handelsutbytet är idag litet, men enligt SCB:s statistik ökar såväl importen som exporten, trots risken för att handel med landet gynnar militärregimen. Risken för tvångsarbete är också stor inom vissa sektorer.

* Så sent som i mars år 2004 exporterade Sandvik bandstål till Myanmar Timber Enterprise (MTE), ett timmerföretag som ägs och kontrolleras av den burmesiska staten. Sandvik uppger att affären byggde på gamla order samt att företaget tills vidare avstår från nya affärer med landet.

* Världens sista teakskogar säljs idag ut. Bland kunderna finns svenska importörer som Kärnsund Träimport och Hulténs Trä samt den svenska dörrtillverkaren Bordörren. Samtidigt rapporterar människorättsorganisationer om tvångsarbete inom Burmas skogsindustri.

* Alfa Laval levererar utrustning till landets livsmedelsindustri och grossisten Arno Holm köper sedan ett par år tillbaka in burmesisk scampi till sina kunder i
restaurangbranschen.

* De flesta svenska klädföretag avstår för närvarande från att importera från Burma. Företaget Blåkläder gjorde för några år sedan en annan bedömning, men fick stoppa sina inköp efter negativ publicitet och fackliga protester. Fabriken i Burma finns dock kvar.

Svenska Burmakommittén kräver bland annat riktade handelssanktioner mot Burma för att få till stånd en demokratisk förändring i landet. Men inget tyder på att EU kommer att ta några steg i en sådan riktning den närmsta tiden.

  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Publikation: Rapport
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Högrisk och konflikt

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin