Researrangörer blundar för gästarbetare

RAPPORT | 29 oktober 2008
Gästarbetare vid ett av många hotellbyggen vid den Thailändska kusten

Hotell som anlitas av svenska researrangörer i Thailand byggs av gästarbetare vars löner och arbetstider strider mot lagen, visar en rapport om turism.

SwedWatch har intervjuat anställda vid sexton hotell i Thailand som anlitas av svenska researrangörer. Organisationen har också studerat hur situationen ser ut på de brasilianska charterdestinationerna dit svenska turister åker varje år på semester.

Bakom många hotellbyggen och renoveringsprojekt i Thailand finns en mycket utsatt grupp; gästarbetarna från grannländerna Burma och Kambodja. De utför ofta de arbetsuppgifter som ingen annan vill ha. En del av dem arbetar även som kökspersonal eller städare på hotell som anlitas av de stora svenska researrangörerna Fritidsresor, Ving och Apollo.

Ofta arbetar de långa arbetsdagar, uppemot 14 timmar om dagen, sex till sju dagar i veckan. Lönerna är låga och går inte att försörja vare sig en ensamstående person eller en familj på. Rapporten indikerar att det förekommer att barn anlitas för att bygga och renovera hotell som de svenska charterbolagen anlitar. Vid flera hotell finns uppgifter på att unga arbetare under 18 år tillåts jobba kvällstid under farliga arbetsförhållandena vilket är olagligt enligt thailändsk lag och FNs barnkonvention.

Rapporten beskriver hur gästarbetarna inte får någon säkerhetsutrustning eller utbildning i hälsa och säkerhet, vilket leder till att arbetsskador är vanligt förekommande. Arbetarna saknar nästan uteslutande skriftliga kontrakt, vilket bidrar till att arbetsförhållandena blir än mer otrygga. Vidare finns det uppgifter på att vissa hotell som används av de svenska researrangörerna motarbetar facklig verksamhet, vilket försvårar de anställdas möjligheter att kräva sina rättigheter.

SwedWatchs och Fair Trade Centers granskning omfattar de tre största svenska researrangörerna – Fritidsresor, Ving och Apollo. Ingen av dem har hittills antagit någon uppförandekod som omfattar internationella konventioner. Fritidsresor och Ving hänvisar istället till en paragraf i sina avtal med hotellen, vilken slår fast att hotellen ska följa nationell lagstiftning, men inget av resebolagen kontrollerar att så sker. Apollo har tagit fram separata etiska riktlinjer som bland annat ställer krav på arbetsvillkor, men utan att hänvisa till internationella konventioner.

Gjord i samarbete med: Fair Trade Center