Ömsom vin ömsom vatten

RAPPORT | 21 september 2015


Systembolaget har gjort framsteg i sitt hållbarhetsarbete. Men ambitionsnivån kan höjas väsentligt, såväl hos Systembolaget som dess svenska leverantörer. Det visar en uppföljningsrapport från Swedwatch.

Arbetstagare längst ner i leverantörskedjan i populära vinländer som Chile, Sydafrika och Argentina sliter hårt för en lön som inte går att leva på och har svårt att organisera sig fackligt. Det var några av de problem som framkom i Swedwatchs rapport Vinets väg från druva till glas, 2013 (nedan). Trots en ambitiös satsning på leverantörsansvar pekade rapporten på ett antal brister i statliga Systembolagets arbete för en hållbar dryckeskedja.

Genom intervjuer med Systembolaget, leverantörer och en mindre fältstudie i Argentina kan Swedwatch, två år senare, konstatera vissa förbättringar. Till det positiva hör att Systembolagets revisioner har gått från att granska storsäljare till att fokusera på vinproducenter med de potentiellt största riskerna samt inkludera underleverantörer – där de allvargligaste bristerna ofta gömmer sig. Revisionerna kommer även i högre grad än tidigare att samordnas med andra köpare, vilket är positivt.

Det är också positivt att Systembolaget och de nordiska monopolens gemensamma arbete för att påverka strukturfrågor genom dialog med lokala beslutsfattare gett resultat. Bland annat har en lag om förbud mot fackliga rättigheter i Chile justerats. Men Swedwatch rekommenderar att ambitionsnivån höjs och att dialogen involverar fler röster från arbetarsidan.

En annan rekommendation är att Systembolaget bör sätta upp tydliga mål för miljö och sociala aspekter i leverantörskedjan. För att kunna arbeta mot målen behöver bolaget bli bättre på att mäta och redovisa hur producenter och leverantörer presterar. Det skulle i sin tur kunna driva på hållbarhetsfrågorna – både internt och externt.

Swedwatchs uppföljning pekar på att producenterna i fält har en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor, men det är fortfarande stora skillnader dem emellan såväl som bland de svenska leverantörerna. Systembolagets största leverantör har som exempel precis påbörjat sitt hållbarhetsarbete medan andra har arbetat dedikerat i flera år.

En fråga som lyfts i rapporten är att Systembolaget behöver undersöka hur vintillverkare som arbetar långsiktigt och seriöst med hållbarhetsfrågor ska kunna premieras. Idag görs en aktiv insats för att få in fler etiska och ekologiska produkter i sortimentet, men det finns också producenter som är seriösa och har bra arbetsvillkor men av olika skäl inte är certifierade.

Gjord i samarbete med: Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna