Olaglig övertid i mobilfabriker

RAPPORT | 16 december 2009
Mobilfabrik i Kina

Klara förbättringar märks på de två fabriker som tillverkar mobilladdare åt bland annat Nokia och Motorola, men insatser krävs för att minska övertiden och avskaffa problematiska hälsotest.

Varannan mobiltelefon tillverkas i Kina. 2008 publicerade MakeITfair en rapport som visade på dåliga arbetsförhållanden på komponentfabriker i landet. Ett år senare har två av fabrikerna, som tillverkar mobilladdare åt Nokia, Samsung, Motorola och LG, granskats igen. Uppföljningen visar att viktiga förbättringar har genomförts. Numera förses arbetarna till exempel med skyddsutrustning och de utbildas i hälsa och säkerhet. Detta är oerhört viktigt eftersom produktion av elektronik är förenad med en rad hälsorisker. 2007 däremot arbetade unga kvinnor utan skyddsmasker på dessa två fabriker och de andades in hälsovådliga ångor vid arbetsstationer som saknade tillräcklig ventilation.

Standarden i fabrikernas sov- och matsalar var också oacceptabla 2007, men sedan dess har en ny ägare investerat 2.5 miljoner dollar för att förbättra situationen. Förbättringarna bekräftas av anställda som MakeITfair intervjuat under hösten. De uppger dock att en rad problem återstår. Klagomålen gäller olagligt många övertidstimmar med hälsoproblem som följd. Precis som 2008 tjänar arbetarna den låga minimilönen om de jobbar heltid. Det gör att de behöver sina övertidstimmar för att få ekonomin att gå ihop. Mycket övertidsarbete beror ofta på en kombination av låga löner och att kunderna både lägger och ändrar sina order i sista stund. MakeITfair rekommenderar därför mobilföretagen att ändra sina krav och sin inköpspraxis.

Denna studie indikerar också att anställda diskrimineras under anställningsprocessen på grund av ålder, kön och födelseort. Dessutom utförs lagliga men etiskt tveksamma leverfunktionstester innan en person anställs. Vissa medicinska tester har länge varit obligatoriska i Kina men riskerar att leda till att de mest utsatta arbetarna diskrimineras, det vill säga migrantarbetare med dålig hälsa som är långt från sin hemort och saknar tillräckligt skyddsnät. MakeITfair rekommenderar därför mobilföretagen att arbeta med sina leverantörer tillsammans med lokala organisationer som fokuserar på denna fråga.

Gjord i samarbete med: makeITfair