Kritik mot Lundin Minings i DRC

RAPPORT | 19 februari 2008

1996 tilldelades Lundingruppen en av världens största kända koppar- och koboltfyndligheter. Swedwatch har låtit utföra en fältstudie inför att mineralutvinningen väntas dra igång.

Sedan gruvprojektet Tenke Fungurume Mining (TFM) skapades har det blivit föremål för både lokal och internationell kritik. I denna rapport berättar Swedwatch, Diakonia och belgiska IPIS om projektets historia. För närvarande granskas företagets kontrakt av en kongolesisk kommission vars slutsatser väntas offentliggöras inom kort. Syftet är att se om kontraktet är förenligt med Kongos bästa. Trots stora satsningar på utvecklingsprojekt i området tyder IPIS fältstudie och Diakonias besök i området på att missnöjet hos lokalbefolkningen är stort, vilket bland annat lett till lokala upplopp mot företaget i januari 2008.

Kongo-Kinshasa är ett av världens fattigaste länder, detta trots att landet har betydande naturtillgångar som diamanter, guld, koppar och kobolt. Runt om i landet påbörjas eller återstartas nu gruvprojekt som legat i träda under flera år på grund av krig och politisk turbulens. Detta märks inte minst i kopparprovinsen Katanga, dit många utländska gruvbolag sökt sig när världsmarknadens metallpriser skjutit i höjden.

Gruvprojektet Tenke Fungurume Mining, som drivs av Tenke Fungurume Mining s.a.r.l. (TFM), är ett av de största projekten i Katanga. Projektet omfattar en av världens största kända koppar- och koboltreserver. Utvinningen kommer att påbörjas under 2009.

Svenskt kapital spelar en betydande roll för TFM-projektet i Katanga, direkt via den andra största delägaren – svensk/kanadensiska Lundin Mining – och indirekt via svenska pensionsfonder. Flera av de statliga AP-fonderna har aktier i Lundin Mining och Freeport McMoRan. Den senaste statistiken visar ett sammanlagt ägarskap värt cirka 617 miljoner SEK.

Tenke Fungurume Mining har utfört en omfattande studie för att kartlägga gruvverksamhetens sociala och miljömässiga effekter. Ett flertal sociala program har diskuterats med lokalbefolkningen. Skolor har byggts och småskalig företagsverksamhet har initierats. TFM har utlovat 2000 jobb under projektets förberedande fas (till och med 2008) och cirka 1100 permanenta jobb när själva produktionen påbörjas (2009). 0.3% av TFM:s nettoinkomster kommer att placeras i en social fond i syfte att skapa utveckling.

TFM uppger att gruvprojektet på ett betydande sätt kommer att bidra till Kongos ekonomi och till återuppbyggnaden av landet. Enligt företaget kommer TFM att bli en av landets största skattebetalare och arbetsgivare samt vara en viktig katalysator för återuppbyggnaden av Katangas infrastruktur.

Fältintervjuer som utförts av IPIS visar dock på en rad problem som är kopplade till TFM:s utvecklingsprogram. Tre byar har förflyttats för att ge rum åt gruvdriften. I oktober 2007 levde många familjer under enkla förhållanden med endast presenningar som tak i väntan på att de hus som TFM utlovat ska bli färdiga. Människor som förflyttats klagar också över otillräcklig kompensation och att den nya mark som tilldelats dem hittills inte har gått att odla. I januari 2008 protesterade tusentals människor på Fungurumes gator. De anklagade en av TFM:s leverantörer för att ge jobb till ”folk utifrån” istället för till lokalbefolkningen.

Gjord i samarbete med: Diakonia