Hårt arbete bakom barnens julklappar

RAPPORT | 2 december 2009
Nalletillverkning på en fabrik i Guangdong, Kina. Foto: Kristina Areskog Bjurling.

Sedan 2004 har arbetsvillkoren förbättrats på kinesiska leksaksfabriker. Ändå återstår mycket för att leksaksarbetarna ska ha bra villkor.

Arbetsvillkoren innebär i vissa fall över 70 timmars arbetsvecka med felaktig övertidsersättning, inget medinflytande och bristande säkerhet. Granskningen visar på stora skillnader mellan återförsäljarnas etikarbete.

En omfattande kartläggning av villkoren i leksaksbranschen visar att många av de kinesiska arbetare som tillverkar träleksaker, dockor och leksaksbilar till våra barn tvingas arbeta långa dagar, ibland sju dagar i veckan. På deras önskelista står kortare arbetsdagar, rätten att förhandla kollektivt och en lön som det går att leva på. Månaderna innan jul är arbetstiderna extra långa för att de svenska butikerna ska hinna få sina leveranser i tid.

Swedwatch och Fair Trade Center gjorde en första granskning av den svenska leksaksbranschen 2004. Fem år senare har fyra av de kinesiska fabrikerna besökts på nytt av Swedwatch, samt två nya fabriker. Samtidigt har Fair Trade Center granskat arbetet på hemmaplan och intervjuat åtta leksaksföretag om deras etiska riktlinjer. Sveriges Konsumenter har drivit frågan om ökad möjlighet att göra medvetna val i butikerna.

– Vår granskning visar att sociala krav och kontroller har haft betydelse. 2004 var det vanligt med uppåt 90 timmars arbetsvecka. De anställda saknade anställningskontrakt, hälso- och säkerhetsutbildning. På de fyra fabrikerna där SwedWatch gjort återbesök har det blivit bättre. Nu är det viktigt att lösa de problem som inte kunnat åtgärdas genom företagens krav och kontroller. Arbetarna måste involveras i arbetet för att förbättra arbetsvillkoren, säger Emma Hernborg, projektledare på Fair Trade Center.

Flera av de granskade företagen brister fortfarande i sitt inköpsarbete. Tre av åtta granskade företag, Lekia, Leklust och Barnens hus, ställer fortfarande inga krav på hur arbetsvillkoren ser ut där deras leksaker tillverkas. Fyra av företagen har ingen information om sitt etik- eller miljöarbete på sin webbplats.