Clas Ohlson, Biltema, Jula och Rusta får ris och ros av Swedwatch. Villkoren på fabrikerna i Kina som tillverkar sommarprylar har förbättrats men flera företag brister i sitt arbete för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Swedwatch granskade år 2005 Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i Kina. Rapporten ”Clas Ohlson - handelskung med bristande etik” visade då att inget av företagen hade någon kontroll på arbetsvillkoren vid tillverkningen i Kina. Clas Ohlson visste många gånger inte ens var deras fabriker låg.

Swedwatch har under våren 2012 åter undersökt branschen och även besökt fem fabriker i provinsen Guangdong i sydöstra Kina som tillverkar åt företagen. Uppföljningsrapporten ”Från noll koll till full kontroll?” visar att Clas Ohlson och Rusta har förbättrat sitt arbete avsevärt. Bakom rapporten står även Peace&Love Foundation och Finnwatch.

Clas Ohlson har idag två kontor i Kina med sex anställda som genomför omkring 500 fabrikskontroller per år. Även Rusta har påbörjat en seriös uppföljning av sina sociala krav, medan Biltema och Jula har gjort mindre. Biltema har fortfarande inte någon uppförandekod som fastslår vilka arbetsvillkor som ska gälla och Jula har bara börjat kontrollera sina sociala krav. De stickprovsbesök som Swedwatch gjort på fabrikerna visar att det är sämst arbetsvillkor hos Julas och Biltemas leverantörer av solstolar respektive luftmadrasser. Här förekommer olagligt hög arbetstid (11-13 timmar per dag sex dagar i veckan) och farlig arbetsmiljö. Även vid Clas Ohlsons och Rustas leverantörer upptäckte Swedwatch bristande säkerhetsarbete och felaktig övertidsersättning.

Arbetsvillkoren över lag i Guangdong har förbättrats sedan 2005 men bristen på fria fackföreningar, och dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare, är ett fortsatt problem. Filmen nedan spelades in under fabriksbesöken i Kina. Den ger en inblick i arbetsförhållandena på fabrikerna idag.

Gjord i samarbete med: Peace&Love Foundation