Swedwatch släppte rapporten Reviewing Santa’s workshop 2009. Ett krav på leksaksbranschen var att se till att de fabriksanställda i Kina ska känna till sina rättigheter och ha möjlighet att klaga om dessa kränks.

2011 års uppföljning har gjorts genom ett rundabordssamtal där företagen fått redogöra för hur de agerat på de rekommendationer som framfördes 2009. Även leksaksbranschens organisation ICTI CARE och den Hongkongbaserade organisationen SACOM deltog i samtalet som ägde rum på Swedwatchs initiativ i Stockholm i februari 2011.

Samtalet visade att företagen har hörsammat kritiken och vidtagit åtgärder. Samtidigt kommer nya besvärande rapporter från SACOM, som visar att ICTI:s kontroller inte håller måttet och att arbetsvillkoren ofta är fortsatt oacceptabla i de fabriker som tillverkar våra leksaker.

De företag som deltog i rundabordssamtalet, och som berördes i rapporten 2009, var ABA-Skol, Brio, Lekolar, ICA, Top-Toy och Åhléns.

Swedwatchs rekommendationer till leksaksföretagen och dess branschorganisation i rapporten 2009:
• Förändrade inköpsvillkor och kapacitetshöjande åtgärder
• Kravet på demokratiskt valda arbetarrepresentanter på fabriksnivå
• Ökad information och utbildningar till fabriksanställda
• Kravet på införande av levnadslön
• Inkludera referenser till samtliga ILO:s kärnkonventioner
• Utökad information till konsumenterna

Uppföljningen visar att branschen har gjort verkliga framsteg på flera punkter sedan 2009. Däremot är arbetsdagarna fortfarande långa, lönerna låga och konsumentinformationen otillräcklig, om än något bättre än för två år sedan. Mycket positivt är att utvecklingen i Guangdong-provinsen går mot kollektiva förhandlingar om löner och andra arbetsvillkor på fabrikerna. Swedwatch fortsätter att bevaka utvecklingen inom den kinesiska leksaksindustrin.

Gjord i samarbete med: Fair Trade Center och Sveriges Konsumenter
frimarkesomslag0.jpg
  • Bransch: Tillverkning
  • Publikation: Rapport
  • Region: Öst- och Nordasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin