Fler måste engagera sig för hållbar soja

RAPPORT | 12 juni 2012
Arbetare på sojaodling. Slavliknande arbetsförhållanden förekommer fortfarande inom sojaproduktionen. Foto:Funáguas.

Swedwatch har följt upp 2010 års granskning av brasiliansk sojaproduktion. Rapporten visar att problemen i Brasilien består trots att företagen som importerar soja arbetar mer aktivt med etik- och miljöfrågor.

Produktionen av soja i Brasilien leder fortfarande till allvarliga skador på miljön och kränkningar av mänskliga rättigheter. Känsliga naturområden omvandlas till sojaplantager med minskad biologisk mångfald och stora utsläpp av växthusgaser som följd. Sojaplantagerna breder ut sig på ursprungsbefolkningars mark och hotar deras tillgång till mat och rent vatten. På sojaplantagerna förekommer fortfarande slavarbete och det används giftiga bekämpningsmedel.

Två år efter den första rapporten i rapporten ”Mer kött och soja – mindre regnskog” arbetar företagen som importerar soja till Sverige mer än tidigare med miljömässiga och sociala aspekter i leverantörsledet. Lantmännen, Svenska Foder och Denofa har förbättrat sin kontroll av hur sojan produceras. Men Svenska Foder och Denofa saknar uppförandekoder och använder sig inte av oberoende kontrollörer. Lantmännen importerar fortfarande en del soja som inte är certifierad vilket innebär större risker för brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring i leverantörsleden.

För att få en hållbar sojaproduktion menar Swedwatch och Latinamerikagrupperna att även handeln måste börja ställa krav på ansvarsfullt producerad soja. En stor del av kött, ägg och mejeriprodukter vi konsumerar i Sverige kommer från djur som fötts upp på foder gjord av brasiliansk soja.

Swedwatch och Latinamerikagrupperna rekommenderar de största livsmedelskedjorna Axfood, ICA, Coop och Bergendahslgruppen att se över hur mycket soja de har i sina produkter och ställa krav på att både svenska och utländska leverantörer att använda sig av soja som är mer ansvarfullt producerad.

Gjord i samarbete med: Latinamerikagrupperna