Etik för dyrt för kaffebolagen

RAPPORT | 7 augusti 2010

Få förbättringar hos Gevalias och Zoégas kaffeproducenter i Brasilien. Detta trots att kritik riktades mot bolagen redan 2005.

År 2005 kunde Swedwatch, i samarbete med Svenska kyrkans internationella arbete och Naturskyddsföreningen, visa att huvuddelen av det kaffe som dricks i Sverige kommer från områden i Brasilien där allvarliga missförhållanden råder i produktionsledet.

Nu, fem år senare, visar en uppföljning att Sveriges största kafferosterier, Kraft Foods (Gevalia) och Nestlé (Zoégas), inte bidragit på något nämnvärt sätt till de förbättringar som skett i Brasilien sedan 2005. Däremot har skärpt nationell lagstiftning och förbättrad myndighetskontroll minskat andelen barn- och tvångsarbete, samt förbättrat situationen för migrantarbetare i Brasilien.

Den positiva utvecklingen gäller dock i huvudsak större kaffeodlingar. En rad allvarliga problem kvarstår fortfarande i det småskaliga familjejordbruk som utgör huvuddelen av Brasiliens kaffeodlingar.

Ett av de största problemen är att kaffepriset fortfarande är extremt lågt i förhållande till produktionskostnaden. Den låga förtjänsten resulterar i att kaffeodlarna saknar nödvändiga resurser för att kunna ställa om till en etisk och miljömässigt försvarbar produktion. Exempelvis får många anställda oskäligt låga löner och står utanför det statliga socialförsäkringssystemet. Bristande ekonomiska incitament bromsar också en välbehövlig minskning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i kaffeproduktionen.

Swedwatchs uppföljande granskning av de två största kaffeimportörerna i Sverige, Gevalia och Zoégas, tyder på att de inte bidragit i någon nämnvärd utsträckning. Ladda ner hela rapporten här intill.

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Latinamerikagrupperna