Kaffepriset är högt just nu, vilket ofta rapporteras som ett problem. Men för kaffearbetarna är höga priser mycket bra, förutsatt att de får ta del av kakan.

De tidigare mycket låga priserna har varit det största hindret mot förbättringar av kaffearbetarnas villkor. I Swedwatchs uppföljning på kafferapporten från 2005 är en av rekommendationerna att kaffeföretagen undersöker hur stor del av priskakan som hamnar hos odlarna och kaffearbetarna är. Under två möten under vintern 2010-11 har företagen rapporterat om förändringar i sitt arbete. Både Nestlé (Zoégas) och Kraft Foods (Gevalia) har utvecklat sitt arbete för en mer ansvarsfull kaffeproduktion.

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan & Latinamerikagrupperna
kaffeuppfoljnomslag
  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Publikation: Rapport
  • Region: Latinamerika
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin