Kan företag verka för mänskliga rättigheter i förtryckande regimer? Kan de ha en fredsfrämjande roll i områden som präglas av konflikt? Denna rapport handlar om företagande i länder där risken för kränkningar av mänskliga rättigheter är som störst.

Svensk handel ökar med flera av de länder i världen som präglas av förtryck, korruption och konflikt. Det handlar till exempel om länder som Kina, Iran och Saudiarabien, där nationella lag- och myndighetskrav ofta krockar med innehållet i internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Andra exempel är de så kallade BRIC-länderna där korruptionen frodas samt före detta krigshärjade områden som Irak.

I rapporten "Passive observers or active defenders of human rights?" som utförts av Swedwatch i samarbete med Svenska kyrkan, sätts fokus på de dilemman som ofta uppstår i dessa länder. Hur kan ett företag t ex agera när staten förbjuder fackliga rättigheter som i Kina eller försvårar för företag att anställa kvinnor som i Saudiarabien? Går det att stå emot korruptionen om man är verksam på den ryska marknaden? Och vad bör man tänka på när man överväger att investera i eller handla med länder som präglas av konflikt? Rekommendationer och förslag på proaktivt agerande och samarbeten presenteras.

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan
framsidakonfliktrapport.jpg
  • Bransch: Övrigt
  • Publikation: Rapport
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Högrisk och konflikt

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin