Svenska leksaksföretag har etiska regler för arbetsvillkoren i tillverkningen av deras leksaker. Trots detta bryter åtta av nio leverantörer som Swedwatch och Fair Trade Center granskat mot internationella arbetsrättskonventioner och kinesisk lag.

Sju av nio leverantörer lurar systematiskt de skandinaviska företagen vid deras inspektioner. Ikväll visar Sveriges Television ett reportage som avslöjar verkligheten bakom företagens etiska antaganden i Kina.

Swedwatch har funnit att kränkningar av de anställdas rättigheter är vanligt förekommande i produktionen av de leksaker vi ger bort till våra barn. I maj 2004 genomförde Swedwatch en undersökning på plats i Guangdong i Kina. Drygt 75 procent av all leksakstillverkning sker för närvarande i Kina, ett land där arbetarna riskerar långvariga fängelsestraff om de utövar sina grundläggande mänskliga rättigheter. Leksakerna tillverkas framförallt av unga kvinnor som är gästarbetare från norra Kina.

Swedwatch har valt att fokusera sin research på några av de största leksaksförsäljande företagen, Top Toy (BR-leksaker och Toys R Us), Brio och Coop. Leksaker säljs dock även av många företag som gör sina inköp genom importörer. Dessa ställer både mindre strikta etiska krav och har mindre närvaro i fabrikerna i Kina än företagen med egen import.

Rapporten visar att åtta av nio leverantörer bryter mot den kinesiska lagstiftningen om arbetstid. Fyra av nio leverantörer har ingen minimilönegaranti, vilket strider mot kinesisk lagstiftning. På sju av nio leverantörer uppger de anställda att deras arbetsgivare inte har tecknat dessa försäkringar för alla sina anställda. Enligt intervjuerna med arbetare utanför fabrikerna erbjuder åtta av nio leverantörer ingen formell hälso- och säkerhetsutbildning, bortsett från brandövningar. Även denna brist på utbildning strider mot lagstiftningen.

Hos samtliga leverantörer uppger de anställda att de inte har något fack eller organisation som kan driva deras krav. Ingen av de fabriksledningar vi talade med hade hört talas om att facket drivit lönekrav. Om det framförts krav handlar dessa nästan uteslutande om mat och logi. I Kina är det förbjudet med fri organisering och endast ett statligt fack, All China Federation of Trade Unions (ACFTU), är tillåtet.

Sju av nio leverantörer uppges fuska när köparna ska kontrollera att deras etiska regler, så kallade uppförandekoder, följs. Alla sju beordrar de anställda att ge köparna falska svar. Två av fabrikerna betalar de anställda för att ge ”rätt svar”.

Fackföreningsrörelsen i Hong Kong påpekar vikten av att de anställda medverkar i uppförandekodarbetet om företagen menar allvar med att förbättra villkoren för migrantarbetarna i Guangdong. Allt fler undersökningar pekar på att företagen bör utarbeta en uppföljning av de etiska kraven genom att fabriksarbetarna medverkar aktivt och ges utbildning.

Gjord i samarbete med: Fair Trade Center
  • Bransch: Tillverkning
  • Publikation: Rapport
  • Region: Öst- och Nordasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin