I åtta år har Assa Abloy tillverkat lås i en fabrik som ligger på illegalt ockuperad mark, trots att bosättningarna är ett hinder för fred.

Enligt internationell humanitär rätt är de israeliska bosättningarna på ockuperat palestinskt territorium olagliga. Detta har betonats av bland andra FN:s säkerhetsråd och den Internationella domstolen i Haag.

Svenska Assa Abloy äger Mul-T-Lock, ett företag vars fabrik ligger i en illegal israelisk bosättning på Västbanken. Fabriken ligger i industrizonen Barkan som är en del av den israeliska bosättningen Ariel, belägen 40 kilometer öster om Tel Aviv och tio kilometer in på Västbanken. Fabriken grundades av företagets förre ägare 1984, men hela företaget förvärvades av Assa Abloy år 2000.

Staten Israel uppmuntrar såväl inhemska som utländska investeringar på ockuperad mark genom att erbjuda en rad förmåner till de som investerar i industri, turism och fast egendom. Assa Abloy bekräftar att Mul-T-Lock tar emot sådana förmåner, men avstår från att uttala sig om omfattningen.

Enligt den fjärde Genèvekonventionen, artikel 49(6), är det absolut förbjudet för ockuperande makt att överflytta sin egen civilbefolkning till ockuperat territorium. Att bryta mot den artikeln innebär ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt. Enligt den Internationella domstolen i Haag gäller förbudet inte bara själva överflyttningen, utan alla medel som en ockupationsmakt använder sig av för att organisera och uppmuntra överflyttning av delar av sin befolkning till ockuperad mark. Israels regering befrämjar sådana överflyttningar, genom att ge subventioner till invånare och företag inne i bosättningarna.

Assa Abloy har valt att inte svara på frågan om hur företaget ser på det faktum att fabriken ligger i en bosättning som anses olaglig enligt internationell rätt och på mark som inte erkänns som israeliskt territorium av Sverige, EU, USA eller FN. Assa Abloy svarar inte heller på frågan om vem som äger området där Mul-T-Locks fabrik ligger eller om företaget har vidtagit någon åtgärd för att försäkra sig om att enskilda individers och lokalsamhällens rättigheter inte kränks när marken används.

Andra internationella företag har nyligen beslutat att upphöra med sin verksamhet inne i de israeliska bosättningarna, men Assa Abloy verkar inte ifrågasätta sin roll på Västbanken. En av Mul-T-Locks chefer bekräftar att företaget ökar sin produktion och att man nyligen genomfört betydande nyinvesteringar i fabriken.

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan och Diakonia
dumpassa.jpg
  • Bransch: Tillverkning
  • Publikation: Rapport
  • Region: Mellanöstern och Nordafrika
  • Teman: Högrisk och konflikt

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin