||||||
hpakant-mines-4-smaller-1-scaled
hpakant-mines-3-small-scaled
hpakant-mines-5-small-scaled

Två år har gått sedan Swedwatchs rapport Overlooked and undermined visade hur brytning av jade orsakar mänskligt lidande och miljöförstöring i Myanmar. Utvinningen möjliggörs av maskiner från bland andra Caterpillar, Komatsu och Volvo CE, som trots kunskap om problematiken fortfarande inte kan visa att de vidtagit åtgärder. Nu uppmanar Swedwatch och Act Svenska kyrkan bolagen att agera.

I delstaten Kachin i norra Myanmar bryts ädelstenen jade i rasande takt. Utvinningen drabbar lokalbefolkningen hårt: många har förlorat mark och försörjning och hundratals mister årligen livet i jordras orsakade av ohållbar gruvdrift. Den storskaliga utvinningen hade inte kunnat ske utan tung gruvutrustning, tillverkad av bland andra Caterpillar, Komatsu och Volvo CE.

År 2018 uppmärksammade Swedwatch i en rapport att de tre företagen brast i både kunskap och kontroll över hur deras maskiner används. Två år senare är situationen i princip densamma. I en ny uppföljande granskning, Still Overlooked – Communities affected by jade mining operations in Myanmar, and the responsibilities of companies providing machinery berättar människor i Kachin att situationen har förvärrats. Samtidigt kan företagen inte visa att de försökt förhindra människorättsproblemen som är kopplade till användningen av deras produkter. Endast Volvo CE uppger att de tagit in extern expertis för att börja kartlägga människorättsrisker i Myanmar.

Att företagen inte agerar trots kännedom om den problematiska situationen i Kachin kan, enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, tolkas som att deras ansvarsgrad nu ökat. Åtminstone två av företagen, Caterpillar och Komatsu, kan enligt FN-principerna anses ”bidra till” delar av den negativa påverkan på mänskliga rättigheter i området. Detsamma kan gälla även för Volvo CE, beroende på om deras nyligen påbörjade arbete leder till konkreta resultat.

“De tre företagen kan inte hållas ansvariga för den komplexa situationen i Kachin men i vår dialog med dem verkar endast Volvo CE ha tagit ett första steg i rätt riktning,“ säger Swedwatchs rapportchef och författare till rapporten, Therese Sjöström Jaekel.

Enligt FN:s vägledande principer har företag ett ansvar att förhindra att deras produkter orsakar negativ påverkan på mänskliga rättigheter – även när påverkan orsakas av en tredje part, såsom en kund. Principerna anger även att kontexter som bedöms ha ”hög risk” ur ett människorättsperspektiv bör vara högsta prioritet för företaget. När ett företag säljer gruvutrustning, maskiner som i sig är högriskprodukter, på marknader med hög risk såsom Myanmar, bör de prioritera att försäkra sig om att deras försäljningsprocesser väger in risken att företagets produkter kan användas på ett sätt som påverkar mänskliga rättigheter negativt.

Om inte Caterpillar och Komatsu kan visa att de har agerat för att analysera effekterna av användningen av deras produkter, bör de i linje med de vägledande principerna bidra till att kompensera för de negativa konsekvenserna av användandet av produkterna i jadegruvorna. De förväntas agera omedelbart för att försäkra sig om att de inte förvärrar situationen. Detsamma kan gälla för Volvo CE, beroende på kvaliteten på bolagets påbörjade process att analysera situationen.

I rapporten uppmanar Swedwatch och Act Svenska kyrkan alla maskintillverkare att genomföra en förstärkt så kallad human rights due diligence-process när de säljer produkter till Myanmars jadeindustri, och att öppet redovisa och agera på resultaten. De uppmanar också stater att anta lagar för obligatorisk human rights due diligence.

De tre företagen gavs möjlighet att ta del av och kommentera på rapporten innan lansering. Samtliga avstod från att kommentera.

Bilder: Zaw Moe Htet

  • Bransch: Maskiner och konstruktion
  • Publikation: Rapport
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin