EU:s kommande direktiv för Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), kan bli ett verktyg för bättre villkor och ökad jämställdhet för alla de kvinnor som jobbar i, eller påverkas av, företagens internationella värdekedjor. Inför den internationella kvinnodagen uppmanar Swedwatch och 145 andra organisationer från olika delar av världen, EU:s beslutsfattare, att säkerställa att direktivet tar hänsyn till kvinnors särskilt utsatta situation. Läs mer här (på engelska).

Ladda ner brevet.

GenderCSDDDhela

  • Fokusområden: Leverantöskedjor
  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Presskontakt