Företagens roll i fredsbyggande ofta förbisett

RAPPORT | 26 november 2019

Över en miljard människor drabbas av våldsamma konflikter varje år, men företagens roll i att både elda på konflikter och att bidra till fred är ofta förbisedd i det internationella fredsbyggande arbetet, skriver Swedwatch i ett nytt policy paper.

Swedwatchs policy paper Business, Human Rights, Environment and Sustaining Peace – Experiences from Liberia and Sierra Leone lyfter fram behovet av att integrera ansvarsfullt företagande och hållbart nyttjande av naturresurser i FN:s fredsbyggande arbete, för att förebygga att väpnade konflikter återuppstår och för att arbeta för fredliga och inkluderande samhällen . Policypappret lanserades under årliga UN Forum on Business and Human Rights i Genève.

Läs vidare här (eng).