Elektronikföretag måste skydda arbetstagare från farliga kemikalier

RAPPORT | 26 juni 2020

I takt med att produktionen av mobiltelefoner och laptops har flyttats till Sydostasien, har MR-problematiken följt med. I Filippinerna utsätts kvinnliga arbetstagare för farliga kemikalier som kan orsaka cancer och missfall. Nu uppmanar Swedwatch företag som köper komponenter från landet att säkerställa att inga arbetstagare utsätts för risker.

Den globala marknaden för elektronikprodukter som smartphones, surfplattor och laptops är enorm. I EU importeras varje år elektronikprodukter till ett värde av hundratals miljarder euro.

Produkterna utvecklas och säljs av stora globala företag vars varumärken är välkända på den europeiska marknaden och i resten av världen. Men i produktionen utsätts de ofta kvinnliga fabriksarbetarna för stora risker på grund av de kemikalier som förekommer i tillverkningsprocessen.

I Swedwatchs rapport Toxic Tech vittnar flera arbetstagare om hårda arbetsförhållanden på filippinska fabriker som förser den globala marknaden med komponenter till ICT-produkter. Många arbetar stående, tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan, i dåligt ventilerade rum där de hanterar farliga kemikalier utan tillräcklig skyddsutrustning. De uppgav bland annat att de led av yrsel, huvudvärk och bröstsmärtor orsakade av ångor från kemikalierna. En arbetare berättade att kemikalierna hon hanterade var så starka att handskarna smälte på hennes händer. Enligt kvinnorna är cancer och missfall så vanligt förekommande att det blivit vardag.

Riskerna har varit kända länge. Redan på 1980-talet uppmärksammades att arbetare i Silicon Valley fick missfall och cancer när de utsattes för samma kemikalier som idag används i Filippinerna – där skyddet för arbetstagare är svagt. Enligt Swedwatchs research tillämpas inte de lagar som ska skydda arbetstagarna och ge dem möjlighet att vägra farligt arbete.

Företag har ansvar

Kvinnor som intervjuats i rapporten uppger att de tillverkar komponenter åt välkända elektronikjättar, vilket Swedwatch kan bekräfta efter att ha fått tillgång till kundlistor från en av fabrikerna.

Alla inblandade företag, både de som tillverkar produkterna och de som säljer dem till europeiska konsumenter, har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Men trots de väldokumenterade riskerna i produtionen av ICT-produkter (Information and communications technology) adresseras frågan om farliga kemikalier i branschen inte i tillräcklig utsträckning.

Leverantörskedjorna för ICT-produkter är långa och komplexa. Trots detta är företag som använder komponenter tillverkade i Filippinerna genom sina affärsförbindelser med leverantörerna kopplade till påverkan på mänskliga rättigheter i tillverkningen. Inget företag som köper komponenter från ett land med så hög risk för påverkan på mänskliga rättigheter kan rimligen hävda okunskap om varken riskerna med farliga kemikalier eller om människorättssituationen i landet.

I enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter bör företagen omedelbart inleda en process för så kallad human rights due diligence, för att identifiera och utvärdera den faktiska och potentiella påverkan på mänskliga rättigheter som de är kopplade till genom sina affärsförbindelser med leverantörer och underleverantörer i Filippinerna.

Swedwatch uppmanar alla företag vars produkter innehåller komponenter tillverkade i Filippinerna, och i andra länder, att försäkra sig om att arbetarna inte utsätts för farliga kemikalier och att deras rätt att bli informerade om kemikalierna de utsätts för respekteras.

Rapporten Toxic tech har tagits fram inom kampanjen Make ICT Fair, som syftar till att förbättra levnads- och arbetsvillkoren för arbetstagare och samhällen som påverkas av produktion av ICT-produkter såsom mobiltelefoner och datorer. Make ICT Fair finansieras av EU och är delvis samfinansierat av Sida.