bild_till_hemsidan_fotograf_magnus_aronson_dsc0775_0

Caucafloden där vattenkraftverket byggs. Foto: Magnus Aronson

Swedwatch har följt upp rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” om Scania och Atlas Copcos deltagande i bygget av ett vattenkraftverk i Colombia. Uppföljningen visar att  företagen blivit bättre på att hantera risker inför nya affärer.

Drygt ett år har gått sedan Swedwatch publicerade rapporten Dränkta rättigheter, flytande ansvar om Scania och Atlas Copcos deltagande i bygget av ett vattenkraftverk i Colombia dit båda företagen levererar utrustning och personal. Företagen kände inte till projektets negativa påverkan på människorättssituationen i området och hade inte gjort någon bedömning av riskerna. Swedwatchs uppföljning visar att företagen sedan dess blivit bättre på att hantera risker inför nya affärer.

Som leverantörer till större projekt har företag ofta begränsad möjlighet att påverka hur kunden och den part som är huvudansvarig för projektet hanterar människorättsrisker kopplade till sin verksamhet. Enligt internationella riktlinjer har företag dock ett ansvar att känna till och ha en plan för hur de ska hantera risker för mänskliga rättigheter som de kan länkas till genom sina affärspartners. Riskhantering genom så kallad human rights due diligence ska alltid genomföras inför nya affärer.

Swedwatchs rapport från 2014 om Atlas Copcos och Scanias deltagande i bygget av det colombianska vattenkraftverket Hidroituango visade att projektet har lett till en negativ människorättspåverkan på flera sätt. Projektet har påverkat säkerhetssituationen då gerillan utpekat bygget som militärt mål samtidigt som det ökat närvaron av polis, militär och privata säkerhetsvakter. Civilbefolkningen rapporterar om övergrepp från både statlig och privat säkerhetspersonal som skyddar bygget, samt från illegala väpnade grupper i området. En del av befolkningen i området vittnar om att de blivit av med sin grundläggande försörjning på grund av vattenkraftverket utan att få någon ersättning. Utöver detta finns en tydlig hotbild mot de människorättsaktivister som motsatt sig bygget. De svenska företagen gjorde ingen, eller mycket begränsad bedömning av människorättsriskerna innan de bestämde sig för att delta som leverantörer till projektet.

Efter Swedwatchs rapport har båda företagen skaffat sig mer kunskap om de specifika riskerna kopplade till vattenkraftverket och de generella riskerna i Colombia som land. De har också tagit fram verktyg för att kunna kartlägga människorättsrisker i olika länder och bedöma hur riskerna hanteras av nya potentiella kunder. Samtidigt kvarstår många av problemen kopplade till Hidroituangoprojektet. Nya vräkningar av människor från området som inte fått någon kompensation har rapporterats och de som kritiserar bygget offentligt har utsatts för nya attacker och anonyma hot. De svenska företagen bör nu inhämta information direkt från de drabbade och försöka bidra till att problemen hanteras av ansvariga parter i enlighet med internationella riktlinjer. Utifrån Colombias prioriterade position i den svenska regeringens nya exportstrategi har också ambassaden en viktig roll att fylla genom att informera de svenska företagen om riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter i landet och hur dessa risker bör hanteras.

I samband med uppföljningsrapporten publiceras också den spanska versionen av huvudrapporten med uppföljningsrapporten inkluderad.

Gjord i samarbete med: Svenska Kyrkan, Diakonia, Latinamerikagrupperna
rapport74omslagwebbsvenska.jpg
  • Bransch: Energi
  • Publikation: Rapport
  • Region: Latinamerika
  • Teman: Högrisk och konflikt

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin