Lindascott

Linda Scott Jakobsson Foto: Swedwatch

Enligt en ny enkätundersökning från Swedwatch ställer tre av fyra kommuner sociala krav på mänskilga rättigheter och schysta arbetsvillkor i sina upphandlingar*. Men det brister i uppföljningen.

- Idag finns standardformuleringar för kravställan som en del kommuner använder. Men det som framförallt kräver tid och kompetens är att följa upp kraven på ett bra sätt, så att man vet att de får önskad effekt, säger Linda Scott Jakobsson som är upphandlingsspecialist på Swedwatch.

I en intervju i tidningen Upphandling24 lyfter hon att ett nationellt samarbete mellan kommunerna vore önskvärt. Det finns inspiration att hämta från landstingen, vilka gått ihop för att ställa gemensamma krav och följa upp vissa produktgrupper som köps in från utlandet. Tidigare studier från Swedwatch har visat att landstingens krav har fått effekt och bidragit till bättre arbetsvillkor i bland annat Pakistan.

- Den svenska debatten har fokuserat mycket på sociala villkor på hemmaplan, som att anställa långtidsarbetslösa. Det är efterlängtat och bra, men det är viktigt att inte glömma bort arbetstagare i låglöneländer – där arbetsvillkoren generellt är sämre än i Sverige, menar Linda Scott Jakobsson.

Hon välkomnar därför ett förslag från Finansdepartementet som kom i dagarna. Förslaget går ut på att ILO:s åtta kärnkonventioner ska gälla vid upphandling av varor som produceras utanför Sveriges gränser. Idag är det frivilligt.

*Swedwatchs enkät gjordes tillsammans med KTH. Av de svarande kommunerna angav 76 procent att de ställer sociala krav.

  • Bransch: Övrigt
  • Publikation: Artikel
  • Region: Europa
  • Teman: Offentlig upphandling

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin