Andy Hall är bosatt i Thailand och arbetar där bland annat som rådgivare för Migrant Worker Rights Network. Foto: Swedwatch

Swedwatchs rapport om usla villkor inom den thailändska kycklingproduktionen fick mycket uppmärksamhet internationellt. Människorättsförsvararen Andy Hall redogör för hur Thailands regering och industrin bemött kritiken och vad svenska företag kan göra åt problemen.

I november 2015 publicerade Swedwatch tillsammans med Finnwatch "Trapped in the Kitchen of the World – the situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry". Rapporten konstaterar omfattande exploatering av migrantarbetare inom den thailändska kycklingindustrin samt brister i svenska företags ansvarstagande för arbetsvillkoren på fabrikerna.

I veckan besökte den brittiske juristen och människorättsförsvararen Andy Hall* Stockholm för att delta i ett rundabordssamtal som arrangerades av Swedwatch. Svenska och europeiska företag som importerar och säljer kyckling från Thailand och representanter för offentlig upphandling medverkade i mötet. Andy Hall är bosatt i Thailand sedan sju år och arbetar där bland annat som rådgivare åt den lokala organisationen Migrant Worker Rights Network (MWRN), som också deltog i researcharbetet bakom Swedwatchs rapport

I ett samtal med Swedwatch redogör Andy Hall för hur den thailändska regeringen och industrin har bemött resultaten som presenterades i rapporten och ger sin syn på hur svenska företag och upphandlare kan verka för att förbättra migrantarbetarnas situation.

Hur har den thailändska regeringen och företag reagerat på Swedwatchs rapport?

Rapporten och den ohållbara situationen för migrantarbetare på thailändska kycklingfabriker fick stor uppmärksamhet i nationell media som Bangkok Post, och debatten spred sig även till kringliggande länder. Den thailändska regeringen gick ut offentligt och förnekade problemen, men kallade samtidigt till sig representanter för kycklingindustrin för att diskutera det som rapporten kom fram till. Som ett resultat åläggs nu alla kycklingproducenter att skriva på ett dokument som visar att de tagit del av ett utbildningsprogram (Good Labour Practice Program) som regeringen tagit fram tillsammans med ILO. Värdet av programmet är dock tveksamt. ILO-stämpeln är ett sätt för regeringen att visa på handlingskraft, men tidigare erfarenheter från fiskeindustrin visar att utbildningen inte gett resultat.

Vidare satte rapporten fokus på problematiken med rekryteringsagenter som utnyttjar migranterna genom att ta ut oskäliga kostnader för sina tjänster och därmed försätter dem i skuld. Swedwatchs rapport är en bidragande orsak till att regeringen nu tar fram riktlinjer för vilka kostnader som får tas ut i samband med rekryteringen.

När det gäller de granskade lokala företagen är det i första hand CP Foods, en av de största aktörerna inom den thailändska livsmedelsindustrin, som vidtagit konkreta åtgärder. I höstas gick de ut med en ”zero recruitment fee policy” som syftar till att få ner rekryteringskostnaderna. Det är ett steg i rätt riktning, även om företaget inte är transparent kring hur policyn efterlevs eller följs upp.

Varför blev reaktionerna så starka?

Inom andra arbetsintensiva sektorer som bygg- och fiskeindustrin är exploateringen av migrantarbetarna känd sedan tidigare. Detta var första gången kycklingindustrin granskades, och Swedwatchs rapport är viktig då den visar på att problematiken inte är isolerad till vissa industrier utan systematiskt förekommande i Thailand. Det sätter press på regeringen att agera.

Vad kan svenska företag göra för att driva på en faktisk förändring?

Ett första viktigt steg som företagen måste ta är att de analyserar riskerna för brott mot mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Baserat på analysen behöver företagen ställa krav på sina leverantörer, till exempel kring rekryteringskostnader, och genomföra revisioner för att följa upp att kraven efterlevs i praktiken. Revision kan vara ett kraftfullt verktyg om den genomförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Ett sätt är att samarbete med lokala NGOs, som kan genomföra parallella revisioner. Som ett komplement till fabriksinspektion behöver arbetstagarna dessutom intervjuas utanför fabrikerna där de kan känna sig trygga att tala fritt.

Finns det någon baksida med att ställa krav på mer reglerade arbetsförhållanden?

Det är viktigt att arbetstiden regleras enligt internationella normer men eftersom migrantarbetarnas löner är så låga innebär det samtidigt att de inte längre har råd att täcka sina omkostnader, trots ett tak på 60 arbetstimmar i veckan. Arbetsgivaren behöver därför hitta andra incitament som kompensation för lönebortfallet, såsom bonusar kopplade till produktionsmål. Här bör utländska köpare bidra genom att analysera levnadslönerna tillsammans med de lokala leverantörerna.

*Andy Hall besökte Sverige med ett tillfälligt utresetillstånd från Thailand. Som Swedwatch tidigare rapporterat står Andy Hall åtalad i Thailand efter anklagelser om bland annat förtal av företaget National Fruit. Hall bidrog med research till en tidigare rapport som avslöjade exploatering av migrantarbetare i National Fruits fabriker. I väntan på rättegången som startar den 19 maj har Halls pass beslagtagits av thailändsk domstol.

  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Publikation: Artikel
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin