OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Freeimages

Arbetare på en fabrik i Thailand som tillverkar skyddshandskar till finska sjukhus jobbar under extrem press och får sina pass beslagtagna, enligt en ny rapport. Liknande problem har även upptäckts vid revision i en fabrik som tillverkar för svenska landsting.

Rapporten* som publicerades av Finnwatch förra veckan bygger på intervjuer med 27 migrantarbetare på fabriken Siam Sempermed i Thailand. Skyddshandskarna som återfinns på finska sjukhus importeras och säljs av det svenska grossistföretaget OneMed. De intervjuade migrantarbetarna, som kommer från Myanmar och Kambodja, vittnar om tuffa produktionsmål. De får betalt per färdigpackad låda och om de inte klarar uppsatta mål hotas de med uppsägning eller omplacering. Andra problem rör avdrag på lönen för anställningsavgifter, felaktig övertidsersättning, konfiskering av pass och brister gällande sanitära faciliteter i arbetarbostäderna.

Enligt vad Swedwatch erfar köper inget av de svenska landstingen in operations- och undersökningshandskar från den aktuella fabriken. Inom ramen för det nationella samarbete för social kravställan vid upphandling har Region Jönköping genomfört en uppföljning av hur landstingens uppförandekod efterlevs hos ett antal tillverkare. Uppföljningen ledde till en stickprovskontroll på plats i en malaysisk fabrik där avvikelser som omfattade tvångsarbete, övertid och diskriminering uppdagades. Enligt landstingens nationella samordnare för socialt ansvar, Pauline Göthberg, planeras en ny revision i november för att kontrollera att problemen har åtgärdats.

I flera rapporter har Swedwatch granskat landstingens upphandlingar av produkter för sjukvården, däribland skyddshandskar. Den senaste rapportenföljde upp fabriker i Pakistan där man tillverkar enklare kirurgiska instrument och den visade positiva förändring tack vare landstingens krav på sociala villkor.

* Finnwatchs rapport är en uppföljning av rapporten "Caring for hands, not workers" från 2014.

  • Bransch: Maskiner och konstruktion
  • Publikation: Artikel
  • Region: Europa
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin