Investerare bör ställa krav på att bolag de placerar pengar i gör såväl riskanalyser för barnarbete som oberoende tredjepartsinspektioner. Det framförde Swedwatch vid ett investerarseminarium i London.

Seminariet, som hölls i slutet av juni, hade som syfte att informera investerare om risker för barnarbete i olika sektorer. Det arrangerades av ShareAction, en brittisk organisation som främjar hållbara investeringar genom att mobilisera pensionssparare, ställa frågor och lägga propositioner om mänskliga rättigheter, miljö och korruption vid företags årsstämmor.

Vid seminariet presenterade Swedwatch vår egen research från British American Tobaccos (BAT) tobaksodlingar i Bangladesh, som publicerades 2016 i rapporten Smokescreens in the supply chain. Swedwatchs presentation av BAT:s utmaningar i form av utbrett, skadligt barnarbete och ohållbara affärsmodeller kompletterades med utdrag ur Human Rights Watchs research om barnarbete i den indonesiska tobaksindustrin och Amnestys rapporter om barnarbete i Kongos koboltgruvor och i palmoljeindustrin.

En panel av investerare med representanter från AP-fondernas Etikråd samt GES och MSCI, konsulter inom hållbara investeringar, berättade om olika framgångsfaktorer för påverkansdialoger med företag, med exempel från kakaoindustrin där uppskattningsvis två miljoner barn arbetar. Investerarna berättade också om hur de ser ett växande intresse bland företag att ha bättre koll på sina leverantörsled och att arbeta aktivt för att eliminera barnarbete. Enligt MSCI har 2,7 procent av börsnoterade bolag stött på problem med barnarbete framför allt i textil-, livsmedels- och tobaksindustrin.

Investerarna lyfte även den viktiga roll som civilsamhällesorganisationer spelar i att informera investerare om rättighetshavares perspektiv. På så sätt kan de hålla företag ansvariga för människorättskränkningar – även där leverantörsleden är långa och komplexa. Seminariedeltagarna var även överens om att barnarbete är ett systemiskt problem som endast kan lösas genom att industrier arbetar för levnadslön och respekterar rätten till facklig organisering och kollektiva avtal.

Swedwatch avslutade med att referera till vikten av transparens och uppmanade investerare att kräva att företag genomför och offentliggör resultatet av en kartläggning över vilka potentiella risker som finns för människorättskränkningar i bolagets verksamhet (så kallad Human Rights Impact Assessments) och oberoende tredjepartsinspektioner.

Swedwatch skickade nyligen ett öppet brev till aktieägare i BAT tillsammans med Human Rights Watch där vi uppmanade dem att kräva att bolaget ska stärka de system som ska identifiera risker för människorättskränkningar i bolagets leverantörsled.

  • Bransch: Jordbruk och livsmedel
  • Publikation: Artikel
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat