Riksdagen godkände regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Den nya lagen träder i kraft den 1 juni. 

Riksdagen röstade som väntat för regeringens förslag om att upphandlande myndigheter måste ställa krav på ILO:s kärnkonventioner i upphandlingar ”där det är behövligt och där svensk rätt inte gäller”. Kravet gäller dock bara vid större upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden - något som kan ses som en kompromiss efter att ett tidigare förslag på krav även vid lägre värden röstats ned av oppositionen.

Kärnkonventionerna utgör dock endast en miniminivå för arbetsrätt och innebär inte att en upphandlare måste ställa krav på till exempel lönenivåer och arbetsmiljö vid tillverkning av varor som köps in från låglöneländer. För att säkerställa goda arbetsvillkor och arbetsrätt i globala leverantörsled hade starkare skrivningar krävts.

 

  • Publikation: Artikel
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin