sotchi_0

Gästarbetarna Ibrahim och Osman bygger en topprestaurang inför OS i Sotji. Foto: Anders Lindh

Sveriges Radio uppger att Nordea bjudit in SOK och övriga huvudsponsorer till ett möte för att diskutera om de tillsammans kan påverka den olympiska rörelsen att ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter.

Nordeas initiativ är ett direkt resultat av Swedwatchs rapport De olympiska kränkningarna - Om OS i Sotji, de svenska sponsorerna som publicerades härom veckan. Det visar också att sponsorerna ser allvarligt på de negativa konsekvenser för företagens varumärken som människorättsproblematiken kring spelen i Sotji för med sig.

Inför mötet finns det alltså anledning att upprepa våra rekommendationer till den olympiska rörelsen och dess svenska sponsorer:

Till Sveriges olympiska kommitté och de svenska medlemmarna i de internationella idrottsfederationerna:
 • Verka för att komplettera The Olympic Charter med en människorättspolicy som hänvisar till alla FN:s grundläggande människorättskonventioner.
 • Verka för att IOK ställer krav grundade i människorättspolicyn på de städer som ansöker om att vara värdar för de olympiska spelen, och på leverantörer av varor och tjänster till spelen.
 • Verka för att IOK ska bli medlem i UN Global Compact och börja arbeta med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
 • Verka för att de olympiska spelen ska ha som offentligt och utvärderingsbart mål att ge ett positivt bidrag vad gäller respekten för mänskliga rättigheter i värdstaden och värdlandet.
Till de svenska medlemmarna i IOK, Gunilla Lindberg och Stefan Holm:
 • Erbjud er att vara språkrör i IOK för arbetet med att stärka den olympiska rörel­sens arbete med mänskliga rättigheter.
 • Ställ krav på att de städer som vill organisera vinterspelen 2022 har en tydlig stra­tegi för att maximera spelens positiva påverkan på de mänskliga rättigheterna.
Till den olympiska rörelsens svenska sponsorer:
 • Använd företagens människorättspolicys även i sponsringssamarbetet med den olympiska rörelsen, och utred spelens konsekvenser för mänskliga rättigheter.
 • Använd sponsringsavtalen med SOK, andra nationella olympiska kommittéer och internationella idrottsfederationer för att påverka den olympiska rörelsen att ta ett större ansvar för spelens konsekvenser för mänskliga rättigheter.
 • Samla den olympiska rörelsens sponsorer i ett gemensamt nätverk för att påverka rörelsen att ta ett större ansvar för spelens konsekvenser för mänskliga rättigheter.
 • Dela med er av kunskap och erfarenheter om hur de internationella ramverken för företag och mänskliga rättigheter bidrar till att minimera riskerna för människo­rättskränkningar i verksamheten.

Lyssna på inslaget i Ekot.

 • Publikation: Artikel
 • Region: Europa
 • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin