Regeringen har tagit flera steg för att säkerställa att all svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling. Initiativen är lovvärda, men inte tillräckliga. Det visar Barometer 2016 som granskar regeringens arbete med att genomföra PGU.

Regeringens Politik för Global Utveckling (PGU) syftar till att alla politiska beslut som fattas i Sverige, oavsett politik- och sakområde, ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Hösten 2014 aviserade statsminister Stefan Löfven en nystart för regeringens arbete med PGU. Barometern 2016 som lanseras idag, den 2 maj, har granskat hur arbetet framskrider.

Swedwatch är en av 21 organisationer som står bakom Barometer 2016, som publiceras av biståndsnätverket Concord Sverige. Rapporten lyfter fram lanseringen av den svenska handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter. Inom området bör regeringen ta en betyligt mer aktiv roll som lagstiftare och som upphandlare. Sverige bör också, konstaterar rapporten, vara drivande i arbetet att utveckla den tredje pelaren av FN:s grundläggande principer för företagande och mänskliga rättigheter (UNGP) – och säkra gottgörelse för svenska företags kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Genom en samordning av resurserna för PGU inom och mellan departementen har regeringen tagit steg mot en mer ambitiös hantering av PGU. Enligt Barometer 2016 bör regeringen nu ta fram ambitiösa och mätbara mål för hur departementen ska bidra till att skapa en hållbar utveckling och mäta effekterna av den förda politiken.

 Läs hela Barometer 2016 och tidigare års rapporter här.

  • Publikation: Artikel
  • Region: Europa
  • Teman: Miljö & klimat

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin