I ett möte med Bangladeshs handelsminister lyfte H&M vikten av marknadsreglerande reformer för att lönehöjningarna ska få genomslag för arbetarna. Det är ett välkommet initiativ som bör följas av flera.

Den 26 september släppte Swedwatch och LO-TCO Biståndsnämnd rapporten ”44 barn”. Rapporten visade att trots heltidsarbete, ofta med mycket övertid, i textilindustrin i Bangladesh lever många av arbetarna och deras familjer i en situation präglad av fattigdomsproblematik i Dhakas och Chittagongs slumområden. Rapporten fokuserade på hur det påverkar barnen.

Några av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att enbart lönehöjningar inte kan lösa fattigdomsproblematiken – så länge som höjningarna äts upp av okontrollerade kostnadsökningar. Swedwatchs studie visar exempelvis att förra årets 77-procentiga höjning av minimilönen följdes av hyreshöjningar i de slumområden där textilarbetarna bor. Årliga uppräkningar av minimilönen kombinerat med reglerande reformer är nödvändiga åtgärder för att höja arbetarfamiljernas levnadsstandard som rapporten pekar på, och rekommendationen till företag som köper in från Bangladesh är därför att engagera myndigheter och regering i frågan.

H&M säger efter mötet med handelsminister Tofail Ahmed till the Financial Express att de ser hur olika priser i det bangladeshiska samhället motverkar effekten av löneökningar på grund av bristfälliga regelverk, och att det sätter såväl arbetarna som företagen i en svår sits – samma frågor som lyfts i Swedwatch rapport. Under mötet berörde Persson också vikten av kompensation vid arbetsplatsolyckor.

H&M är den största internationella köparen på den bangladeshiska textilmarknaden och köper in textilier från cirka 300 fabriker som anställer fler än 600 000 arbetare. Klädjätten har som uttalad ambition att använda sin storlek och sitt inflytande för att påverka det bangladeshiska samhället i positiv riktning. Swedwatch har i flera rapporter uppmanat företag att använda sin position till att driva frågor i de samhällen de verkar i, och därför välkomnar vi också H&M:s initiativ kring dessa frågor. Det är nu viktigt att dessa möten följs upp, både av H&M och andra företag verksamma i Bangladesh.

Henrik Fröjmark, rapportchef Swedwatch

  • Bransch: Tillverkning
  • Publikation: Artikel
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin