Electrolux agerande i konflikten med den lokala fackklubben på det helägda dotterbolaget i Thailand kritiseras återigen i ny rapport. Ett år efter Swedwatchs NKP-anmälan har fabriken inte längre någon fackklubb.

I januari 2013 bröt en konflikt ut på Electrolux helägda dotterbolag i Rayong provinsen i Thailand. När fabrikens fackklubbsordförande blev bortförd från ett informationsmöte initierades en demonstration på fabriksområdet. Enligt företaget var demonstrationen illegal och ett hundratal arbetare blev uppsagda eller suspenderade.

Konfliktens händelseförlopp redogörs nu för i en ny rapport skriven av Mats Wingborg på uppdrag av IF Metall. Rapporten, När fackklubben vid Electrolux fabrik i Thailand slogs i spillror 2013, som utgår från de olika aktörernas perspektiv, visar att i vissa fall står ord mot ord. En av rapportens slutsatser är att ”fackligt aktiva arbetare utsatts för en extremt hård bestraffning”.

Företagets hantering av konflikten ledde till att Swedwatch den 9 april 2013, anmälde Electrolux till den svenska nationella kontaktpunkten (NKP), för att få klarhet i om företaget följt OECD:s riktlinjer för multinationella företag i agerandet mot den fackliga demonstrationen i Thailand.

NKP valde att inte ta sig an anmälan formellt med motiveringen att företaget inlett ett arbete för att förbättra relationen med de lokala fackföreningarna.

En faktisk konsekvens av konflikten är att fabriken inte längre har någon fackklubb. Enligt företrädare för det thailändska fackförbundet Team är de anställda på fabriken rädda för att bilda en ny fackklubb. Endast ett 30-tal arbetare har fått tillbaka sina jobb medan cirka 60 av de uppsagda arbetarna istället mottagit ekonomisk kompensation.

Electrolux berättar för Swedwatch att en uppdaterad uppförandekod precis blivit godkänd. Inom kort kommer även den kompletterande policyn ”workplace standard” att förtydliga och fördjupa vad fackliga fri- och rättigheter innebär i praktiken.

– Vi vill stödja att det blir ett fack men vi kan inte som företag bilda facket åt arbetarna. Vi kan uppmuntra och informera, säger Malin Ekefalk på Electrolux Sustainability Group.

Konflikten vid Electrolux fabrik i Thailand visar vikten av att företag agerar proaktivt i sitt bemötande av fackliga representanter. Faktum kvarstår att fabriken står utan fackklubb. Swedwatch kommer att följa utvecklingen i Thailand.

  • Bransch: Maskiner och konstruktion
  • Publikation: Artikel
  • Region: Syd- och Sydostasien
  • Teman: Arbetsvillkor

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin