artisanal_mine_on_mineral_invest_concession_area_0

Guldutvinning i Demokratiska republiken Kongo. Foto: Joakim Wohlfeil

Ericsson visar i sin rapport till den amerikanska finansinspektionen att spårbarhet är en utmaning i leverantörskedjan av konfliktmineraler, och att det återstår en hel del arbete för att kartlägga hela kedjan.

Den amerikanska Dodd-Franklagstiftningen, som trädde i kraft 2012, kräver av samtliga företag som är listade på den amerikanska börsen och använder sig av konfliktmineraler i sina produkter, att kartlägga sin leverantörskedja och rapportera om den. Detta för att ta reda på och upplysa om mineralerna ursprungligen kommer från Demokratiska Republiken Kongo eller angränsande länder. Definitionen ”konfliktmineraler” innehåller tenn, volfram, tantalit och guld.

Den 31 maj i år publicerades för första gången bolagens konfliktmineralrapporter. Ericsson är det enda svenska företaget som omfattas av kraven.  I sin rapport visar Ericsson att det finns stora utmaningar med spårbarheten av konfliktmineraler. Av de cirka 1 000 smältverk eller raffinaderier som Ericssons leverantörer uppgav information om kunde endast 200 identifieras av företaget. Av dessa uppgavs cirka 30 % vara certifierade som konfliktfria enligt initiativet Conflict Free Sourcing Initiative (CSFI).

Ericsson uppger i rapporten att det kommande året kommer man att arbeta med att förbättra spårbarheten och öka samarbetet kring detta med sina leverantörer, samt fortsätta sitt engagemang i CFSI.

Förhoppningsvis leder Ericssons arbete till att allt fler företag blir medvetna om riskerna när det gäller handeln med konfliktmineraler och att ett aktivt arbete för att stärka respekten för mänskliga rättigheter i DR Kongo fortsätter.

  • Bransch: Metaller och material
  • Publikation: Artikel
  • Region: Afrika söder om Sahara
  • Teman: Miljö & klimat

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin