MCSD och NFETU på Swedwatchs kontor.

Under protesterna på Tahrirtorget steg de egyptiska fackföreningarna fram som en viktig kraft för förändring. Trots att den arabiska våren ebbat ut fortsätter deras arbete för mänskliga rättigheter och nu vill man lära av Sverige.

Den egyptiska tankesmedjan MCSD besökte nyligen Stockholm tillsammans med representanter för fackförbundet NFETU för att lära sig mer om företagsansvar och organisering av arbetare.

– Den fackliga rörelsen ska inte bara förhandla om löner och arbetsvillkor, utan träda fram och vara en stabiliserande kraft för hela Egypten, säger Hany Ibrahim på MCSD till Swedwatch.

Trots att landet nu åter styrs av militären förde Mubaraks fall något positivt med sig – en våg av nybildade fackföreningar, ett uppsving som inte fått någon större uppmärksamhet från internationella medier. Ibrahim förklarar att Egypten idag har tusentals fackförbund organiserade i nio federationer.

Men splittringarna inom rörelsen gör det svårt att få gehör för olika krav och Ibrahim hoppas att Svenska fackföreningar kan bidra med kunskap om just samordning.

– Vårt stora problem är organisering. När Mubarak avsattes kollapsade rörelsen eftersom civilsamhället inte kunde presentera något alternativ till den gamla regimen.

En annan svårighet i arbetet för fackliga rättigheter är bristen på seriösa motparter. Precis som fackförbunden behöver arbetsgivarsidan utvecklas och bli bättre.

– De måste förstå vikten av förhandlingar så vi kan föra givande samtal och förhandla. Idag gör arbetsgivarorganisationerna bara företagens lobbyarbete.

Ett av grundproblemen är att många arbetsgivare såväl som arbetstagare i Egypten ser mänskliga rättigheter som något suspekt, som ett främmande västerländskt koncept som inte passar Egypten.

– Därför talar vi alltid om fackliga rättigheter i stället för mänskliga rättigheter, det gör vårt arbete enklare. Men i själva verket det samma sak, avslutar Hany Ibrahim.

  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin