Cover phote Unpaid Debt_Sven_TorfinnSMALL

Försäljningen av Lundin Energys alla gas- och oljetillgångar till Aker BP ska klubbas igenom på respektive bolagsstämmor den 31 mars och den 5 april 2022. Om affären går igenom kommer det inte att finnas tillräckliga medel kvar för att kompensera de som kan ha drabbats av Lundin Energys verksamhet i Sudan. Enligt civilsamhälleskoalitionen European Coalition on Oil in Sudan (ECOS), vars rapport Unpaid debt ledde till att svensk åklagare öppnade en förundersökning om inblandning i krigsförbrytelser mot två företrädare för Lundin Energy AB (dåvarande Lundin Oil AB) uppgår den uppskattade kostnaden för Lundins påverkan på mänskliga rättigheter till 700 miljoner USD. 

"Alla företag har ett ansvar att kompensera människor som får sina rättigheter påverkade av företagets verksamhet. Efter affären saknar Lundin Energy medel att gottgöra de som drabbats i Sydsudan. På så sätt kan företaget undgå ansvar för sin inblandning och genom köpet möjliggör Aker att det här kan ske", säger Olof Björnsson, researcher på Swedwatch som bevakat frågan i flera år för organisationens räkning. Han har bland annat skrivit rapporten Fuel for conflict – om svenska bankers och AP-fonders investeringar i Lundin Energy. 

Det var den 11 november 2021 som svensk åklagare väckte åtal mot två företrädare för det svenska olje- och gasföretaget Lundin Energy AB, då Lundin Oil AB. Åtalet gäller “medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003”, brott som ska ha begåtts när Lundin Oil letade efter olja i Sydsudan (dåvarande södra Sudan). De två företrädarna misstänks för att ha medverkat “till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan.” 

"Människorna som drabbats av oljekrigen har inte fått erkännande eller kompensation. Om Aker BP köper Lundin Energys tillgångar med nuvarande villkor möjliggör bolaget att kränkningarna av mänskliga rättigheter fortsätter. Aker BP borde agera för att säkerställa att bolaget stöttar, inte förnekar, rätten till upprättelse och rättvisa för de som drabbats", säger Olof Björnsson. 

Tillsammans med övriga organisationer uppmanar Swedwatch Aker BP och Aker ASA att: 

  • Gör en gedigen human rights due diligence, en risk- och konsekvensanalys, över den negativa påverkan på mänskliga rättigheter som köpet kan innebära.
  • Uttryck stöd för rätten till ersättning och upprättelse till människor vars mänskliga rättigheter påverkats negativt av händelser direkt kopplade till Lundin Energys verksamhet. 
  • Säkerställ att Lundin Energy efter köpet kommer behålla och fördela tillräckligt med finansiella medel för att kunna leva upp till sitt åtagande när det gäller mänskliga rättigheter.

Läs det öppna brevet här.

  • Fokusområden: Högrisk och konflikt
  • Publikation: Artikel
  • Region: Mellanöstern och Afrika

Senast publicerat

Presskontakt

Ami3NY
Ami Hedenborg, Media Manager