swedwatch_img

Många varor som köps in av offentlig sektor tillverkas i länder med bristande miljöskydd. Det finns också en risk att produktionen av varorna orsakat negativ påverkan på mänskliga rättigheter, och framställts under svåra arbetsvillkor.

För att öka kunskapen om vilka risker som är associerade med upphandlingen av olika produktgrupper, arrangerade Swedwatch, tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, en temabaserad webbinarieserie under hösten 2021.

Det första webbinariet berörde hälsovådliga kemikalier vid produktionen av elektronikprodukter. En klipp version av eventet finns att se här.

Vid det andra tillfället var temat Covid-19-pandemins inverkan på globala leverantörskedjor, med textilproduktionen som exempel. Se inspelningen här.

Det tredje och sista eventet fokuserade på hur tillverkningen av läkemedel inverkar på mänskliga rättigheter och miljö. Se inspelningen här.

  • Publikation: Artikel
  • Teman: Offentlig upphandling

Senast publicerat

jenny sv1
Jenny Haraldsson Molin