Medical instruments for ENT doctor on pale blue

Revidera EU:s upphandlingsdirektiv genom att göra det obligatoriskt att inkludera och följa upp krav gällande mänskliga rättigheter och miljö i offentlig upphandling. Det är ett av tio förslag som Swedwatch presenterar i en ny analys om hållbar upphandling och som riktar sig till beslutsfattare i Sverige och inom EU. 

Under flera och år och i en rad rapporter har Swedwatch visat hur mänskliga rättigheter påverkas i den offentliga sektorns leverantörsled och även lyft fram hur offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att skapa positiv förändring. Detta gäller inte minst i de länder där tillämpningen av arbetsrätt och miljörätt inte efterlevs och där en stor del av det som köps in till offentligheten tillverkas. Men upphandlande myndigheter utnyttjar fortfarande inte möjligheterna att ta socialt ansvar i sina inköp fullt ut.

”Även om det finns upphandlande myndigheter i bland annat Sverige som både ställer och följer upp krav på mänskliga rättigheter i sina upphandlingar, gäller lägsta pris som enda krav fortfarande i 55 procent av alla upphandlingar i EU. Det här måste förändras – hållbar upphandling måste bli det nya normala”, säger Linda Scott Jakobsson och Swedwatch expert inom området. 

Swedwatch har därför tagit fram tio förslag, som riktar sig till beslutsfattare i EU och i Sverige, kring vad som behövs för att stärka offentlig upphandling som verktyg för att bidra till en hållbar utveckling.

Det handlar bland annat om att revidera EU:s upphandlingsdirektiv gällande offentlig upphandling och anpassa det efter FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, i syfte att säkerställa att mänskliga rättigheter och miljö respekteras i de producerande länderna.

Swedwatch förslår också att det föreslagna EU-direktivet gällande tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (CSDDD), ska omfatta små- och medelstora företag eftersom de utgör majoriteten av alla leverantörer till offentlig sektor. Ökad transparens i leverantörsleden och mer resurser för att ställa och följa upp krav är andra förslag. Se alla förslagen i Swedwatchs position paper (på engelska).

”Med rätt förutsättningar har den offentliga sektorn verkligen möjlighet att gå i främsta ledet här”, säger Linda Scott Jakobsson.


 

Ta del av våra webbinarier om hållbar offentlig upphandling inom olika områden
Ladda ner förslagen: 
PPP hemsidan

 

Lägsta pris som enda krav gäller fortfarande i 55 procent av alla upphandlingar i EU. Det här måste förändras – hållbar upphandling måste bli det nya normala.

Swedwatchs förslag i korthet

Till EU-kommissionen:
– Se över upphandlingsdirektivet och gör hållbar upphandling obligatoriskt.
– Se till att direktivet är i linje med normer för mänskliga rättigheter.
– När det gäller kommissionen CSDDD-förslag; se till att det kommande direktivet även omfattar små- och medelstora företag och begär att upphandlande myndigheter säkerställer att leverantörer uppfyller kraven.
– Kräv ökad insynen när det gäller hur leverantörer efterlever ställda krav. 
– Verka för ökad kapaciteten bland upphandlande myndigheter i EU:s medlemsländer. 

Till den svenska regeringen och riksdagspartierna:
– Eftersom vissa svenska myndigheter ses som förebilder internationellt borde även den svenska regeringen ta ledningen; se till att vår upphandlingslagstiftning lierar med FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter och gör frågor om mänskliga rättigheter till ett obligatoriskt kriterium.

– Regeringen och svenska EU-parlamentariker bör verka aktivt för en revision av EU:s upphandlingsdirektiv, med syftet att  säkerställer lika konkurrensvillkor för alla leverantörer. 


Mer på samma tema:

Rapport (engelska): Agents for Change – how public procurers can influence labour conditions in global supply chains. Case studies from Brazil, Pakistan and Thailand (2016)

Rapport (engelska): The Health Paradox – environmental and human rights impacts from pharmaceutical production in India and the need for supply chain transparency (2020)

Rapport (engelska): Trapped in the Kitchen of the World – the situation for migrant workers in Thailand’s poultry industry (2015)

Uppföljningsrapport (engelska): Healthier Procurement – improvements to working conditions for surgical instrument manufacture in Pakistan (2015) 

Artikel: Swedwatch välkomnat hårdare upphandlingskrav

Artikel: Regeringens lagförslag om offentlig upphandling håller inte

Artikel: Endast en procent av företagen omfattas av nytt lagförslag från EU

Se mer på temasidan om offentlig upphandling

Presskontakt:
AMI RUND
Ami Hedenborg, Media Manager