Swedwatchs styrelse och medlemsorganisationer

Swedwatchs medlemsorganisationer nominerar styrelsemedlemmarna:

Maria Larsson (ordförande)
Sofia Hallonsten (vice ordförande)
Cecilia Lindell Kennberg
Maria Bard
Rikard Allvin
Sofia Stenfeldt
Ulrik Westman

Styrelsen är bland annat ansvarig för att ta fram och godkänna olika policydokument, till exempel Swedwatchs miljöpolicy, jämställdhetspolicy och policy för eget kapital. I Swedwatchs stadgar kan du läsa mer om styrelsens ansvarsområden.

Relaterat material

Swedwatch stadgar