Våra resultat

Sedan starten 2003 har Swedwatchs arbete skapat förändring för människor som drabbats negativt av företags verksamhet. Vi vill att vårt arbete påverkar företag, investerare och beslutsfattare att fatta hållbara beslut som sätter rättighetsinnehavare i centrum.

Swedwatch har i över 90 rapporter belyst människorättsrisker och miljöproblem inom olika sektorer – från gruvindustri till jordbruk och energi, textil, livsmedel och turism. Vi arbetar för att frågor om företagsansvar ska ligga högt upp på agendan, för att sprida kunskap om problemen, pressa på för förändring och för att ge de som drabbas redskap att utkräva ansvar. Swedwatch arbetar för att öka kunskapen om företags ansvar och att stärka rättighetsinnehavares egen kapacitet att ställa företag till svars. Det har resulterat i ökat inflytande och förändring för arbetstagare, lokalsamhällen och civilsamhällesorganisationer i Afrika, Asien and Latinamerika.

Förändring på flera nivåer

För att vara så effektiva som möjligt, följer och utvärderar vi våra resultat regelbundet. Vår ambition är att bidra till förändring hos olika typer av aktörer, i form av ökad respekt för miljö och mänskliga rättigheter. Vi arbetar för att bidra till de Globala Målen och anser att hållbarhet vad gäller människor och miljö är beroende av varandra. Vi strävar efter att skapa förändring där behoven är som störst: från att minska fattigdom till att bidra till anständiga arbetsvillkor, öka tillgången till rent vatten och att bekämpa klimatförändringarna. Vi arbetar för att skapa förändring:

  • i riktlinjer och processer hos företag, investerare och myndigheter
  • genom ökad samverkan mellan olika aktörer på nationell och internationell nivå
  • genom att öka kunskapen hos de som drabbas av företags verksamhet, och att förse dem med verktyg att driva på för förändring.
Uppföljning

Vi strävar efter att ha en pågående dialog med aktörer som berörs av vårt arbete. För att nå så många som möjligt skrivs våra rapporter på engelska och översätts ibland till andra språk så att de blir användbara i fler länder.

Läs mer om våra resultat i vår verksamhetsberättelse och årsredovisning till höger.

Relaterat material

Årsrapport 2020

Presskontakt
jenny sv1
Jenny Haraldsson Molin, Kommunikationsansvarig