Vi som jobbar på Swedwatch

alice_blondel
Alice Blondel

Director

+46 (0)73 223 02 83
alice@swedwatch.org

Alice har lång erfarenhet av påverkansarbete och av att leda utredningar. Hennes specialområden är klimatfrågor, mänskliga rättigheter och konflikter relaterade till naturresurser. Alice har en akademisk bakgrund inom internationellt humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

Ami3NY
Ami Hedenborg

Media Manager och Communications Strategist

+46 (0)70 932 92 49
ami@swedwatch.org

Ami Hedenborg har en gedigen bakgrund som journalist, bland annat i olika roller på TV4, SR och SVT. Innan hon började på Swedwatch arbetade hon som pressansvarig och talesperson på den svenska sektionen av Amnesty International och kom då att specialisera sig särskilt på frågor som rör yttrandefrihet, människorättskränkningar under kris och konflikt, situationen för människorättsförsvarare samt sport kopplat till mänskliga rättigheter. 

anna1
Anna Åkerblom

Interim Head of Unit Supply Chains

+46 (0)72 014 66 45
anna@swedwatch.org

Anna är jurist med inriktning mot företagsansvar, miljörätt och mänskliga rättigheter. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult och har flerårig erfarenhet av strategisk rådgivning kring och granskning av företags, myndigheters och organisationers hållbarhetsarbete. Anna har även arbetat på domstol och som journalist med fokus på myndighetsbevakning.

Charlotte (3)
Charlotte Junghus

Researcher

+46 (0)73 223 02 86
charlotte@swedwatch.org

Charlottes specialområde är arbetstagares rättigheter, med särskild inriktning på migrantarbetare. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult och för Internationella arbetsorganisationen (ILO), där arbetsrättsfrågor i Sydostasien var hennes huvudfokus. Hon har en akademisk bakgrund inom internationell utveckling och förvaltning.

Image of Linda Scott Jakobsson
Davide Maneschi

Programme Officer

+46 (0)72 201 35 68
davide@swedwatch.org

Davide har en akademisk bakgrund inom juridik och en magisterexamen inom miljöstyrning och -policy. Han har arbetat som analytiker och rådgivare om ansvarsfulla investeringar och har erfarenhet av att granska företagens prestationer vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Han har också arbetat som hållbarhetskonsult inom företagsansvar och klimatredovisning. På Swedwatch är hans fokusområde klimat och hållbara investeringar.

Hannah CV pic
Hannah Peters

Head of Unit Natural Resources

+46 (0)73 223 02 87
hannah@swedwatch.org

Hannah har arbetat i flera år med internationellt samarbete och utvecklingsfrågor – nära regeringar, mellanstatliga organisationer och civilsamhället. Inom området företag och mänskliga rättigheter har Hannah framför allt arbetat med frågor som rör hållbar fred, klimat och hållbar utveckling. Hon har en akademisk bakgrund inom mänskliga rättigheter och statsvetenskap.

jenny sv1
Jenny Haraldsson Molin

Head of Outreach and Advocacy

+46 (0)70 741 03 70
jenny@swedwatch.org

Jenny har arbetat i flera år med kommunikation, påverkansarbete och opinionsbildning med fokus på utvecklings- och rättighetsfrågor. Hon har även arbetat som journalist, med inrikespolitik som främsta bevakningsområde. Jenny har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi och utvecklingsstudier.

thumbnail_Bild JJ Swedwatch hemsidacropped
Jessica Johansson

Researcher

+46 (0)73 376 39 73
jessica@swedwatch.org

Jessica har en bakgrund inom forskningen, där hon fokuserat på det minskade handlingsutrymmet för civilsamhället. Hon har även arbetat på svenska utrikesdepartementet och har erfarenhet från studier och arbete i Latinamerika. På Swedwatch fokuserar hon främst på frågor som berör miljö- och människorättsförsvarare. På universitetet läste Jessica statsvetenskap och nationalekonomi. 

Karin liten
Karin Henningsson

Development Coordinator

+46 (0)73 223 02 93
karin@swedwatch.org

Karin har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete, bland annat med fokus på landsbygdsutveckling, jämställdhet, kooperation och urfolks rättigheter. Hon har även flera års erfarenhet av arbete med insamling, både från institutionella och privata givare. Karin har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap samt en magisterexamen i freds- och utvecklingsarbete.

Malena_pic_march2021bwfin
Malena Wåhlin

Coordinator Civic Space

+46 (0)73 223 02 82
malena@swedwatch.org

Malena har flera års erfarenhet av företagsgranskningar på Swedwatch. Hennes specialområden är markrättigheter, ursprungsfolks rättigheter och företagsansvar i konflikt- och högriskområden. Hon har läst globala utvecklingsstudier och journalistik och har tidigare bott och arbetat i Latinamerika.

Mathieu distance (3)
Mathieu Vervynckt

Head of Unit Supply Chains (tjänstledig)

+46 (0)76 550 32 38
mathieu@swedwatch.org

Mathieu har tidigare arbetat som investeringsrådgivare, med ansvar för granskningar av företag och mänskliga rättigheter. Han har även arbetat för internationella civilsamhällesorganisationer med olika aspekter av företagsansvar, bland annat skatteflykt. Mathieu har studerat journalistik, statsvetenskap och konflikt- och utvecklingsfrågor.

Olof Björnsson
Olof Björnsson

Programme Officer

+46 (0)73 223 02 91
olof@swedwatch.org

Olof har flera års erfarenhet av företagsgranskningar på Swedwatch. Han är tidigare journalist specialiserad på myndighetsbevakning samt med erfarenhet från Mellanöstern och Nordafrika. På Swedwatch har Olof arbetat främst med migrantarbetares rättigheter i Gulfländerna, frågor som rör fabriksarbetare som exponeras för farliga kemikalier samt företags ansvar vid verksamhet i konfliktzoner.

WhatsApp Image 2019-12-20 at 10.45.31
Yayoi Lagerqvist

Programme Officer

+46 (0)73 223 02 81
yayoi@swedwatch.org

Yayoi har lång erfarenhet av både undervisning och forskning vid universitet och inom internationellt utvecklingsarbete i frågor som rör markanvändning, naturresurser och global utveckling. Hon har omfattande fälterfarenhet från Asien-Stillahavsregionen och är filosofie doktor i jordbruksekonomi och internationell utveckling vid Kobe Universitet, Japan

ABbild
Åse Botha

Communications Officer

+46 (0)76 223 69 10
ase@swedwatch.org

Åse har lång erfarenhet som kommunikatör och konsult inom frågor som berör internationell handel, hållbarhet och utveckling. Hon har arbetat inom det offentliga och det privata och i ett flertal länder. Åse har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och nationalekonomi.