Swedwatch stöttar östafrikanska organisationers MR-arbete

ARTIKEL | 16 december 2019

Hur kan civilsamhället hålla företag ansvariga när deras verksamhet påverkar miljön och mänskliga rättigheter? Det var fokus för en utbildning som Swedwatch anordnade för organisationer, miljö- och MR-försvarare i Kenya.

Gruvor och storskaliga jordbruksprojekt kan skapa arbetstillfällen för omkringliggande samhällen, men projekten påverkar ofta miljö och mänskliga rättigheter negativt. Det sade flera deltagare vid de utbildningar som Swedwatch arrangerade tillsammans med lokala partners i Kenya i november 2019.

Gloria Mafole, MR-jurist från Tanzania, var en av deltagarna i utbildningen.

Syftet med utbildningarna var att erbjuda deltagarna teoretiska kunskaper om företags ansvar för mänskliga rättigheter samt praktiska verktyg för att dokumentera och utreda människorättsrisker kopplade till företagsverksamhet i den östafrikanska kontexten. Många deltagare berättade att de utsatts för säkerhetsrisker, hot och attacker när de stöttat lokalsamhällen som påverkats av till exempel gruvdrift, energiprojekt eller jordbruk.

Utbildningarna kombinerade en översikt av internationella ramverk om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och diskussioner kring säkra och effektiva metoder för att dokumentera och rapportera om negativa följder av företagsverksamhet – samt hur civilsamhället kan driva på för förändring. Totalt 48 deltagare från 20 lokala organisationer i Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Demokratiska republiken Kongo samt Sudsudan och Zimbabwe deltog i utbildningen. Representanter för Kenyas människorättskommission var också närvarande.

Workshopen i Nanyuki anordnades tillsammans med Impact som arbetar för ursprungsfolks rättigheter i Kenya. En andra utbildning hölls i samarbete med med organsationen Fecclaha (Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa) – en samarbetsorganisation till Swedwatchs medlemsorganisation Act Svenska kyrkan.

Läs mer här (eng)!