|||

Swedwatch fick nyligen rådgivande status till FN-organet ECOSOC och ackreditering till UNEA. Swedwatch kommer att använda plattformarna i arbetet för att lyfta rättighetsinnehavares röster och för att få företag att ta ökat ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, är ett av FN:s huvudorgan och behandlar frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Rådet koordinerar arbetet för att uppnå internationellt överenskomna mål och har även som funktion att främja respekt för mänskliga rättigheter.

– För att minska klimatförändringarna och agera mot civilsamhällets krympande utrymme krävs ett kraftfullt agerande, bland annat av företag, säger Alice Blondel, Swedwatchs kanslichef.

– Tillträdet till FN-organen stärker vår möjlighet att visa hur rättighetsinnehavare drabbas av bristande företagsansvar och att föra deras talan, och att bidra till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen genom att få företag att bedriva en verksamhet som respekterar mänskliga rättigheter och miljö.

ECOSOC:s rådgivande status ger tillgång till rådet och dess underorgan, inklusive FN:s kvinnokommission, FN:s skogsforum och FN:s olika människorättsmekanismer.

Ackreditering till FN:s miljöförsamling UNEA, som är FN:s miljöprogram UNEP:s högsta beslutande organ, möjliggör för Swedwatch att delta i FN:s miljöpolitiska dialog. UNEP är den ledande miljömyndigheten i FN-systemet och arbetar för att stärka miljöstandarder och praxis, och för att stötta genomförandet av miljöåtaganden på nationell, regional och global nivå.

  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin