Goda exempel i jakten på mer hållbar elektronik

ARTIKEL | 14 maj 2020

Inom ramen för EU kampanjen Make ICT Fair så finns nu en kortare broschyr med goda exempel på hur hållbarhetskrav och strategiskt arbete med upphandling kan verka för mer hållbar elektronik. Exemplen kommer från flera olika städer och nätverk, bland annat Stockholm, Harleem i Nederländerna och från Electronics Watch.

Make ICT Fair är en EU-omfattande kampanj som syftar till att förbättra arbetstagares och lokalsamhällens liv och arbetsvillkor längs produktionskedjorna för IT. Make ICT Fair finansieras av Europeiska unionen och till viss del av Sida.