Due diligence krävs för att hantera MR-risker vid skövling av tropiskt timmer

RAPPORT | 21 februari 2019

Skövlingen av världens tropiska skogar är förenad med allvarliga risker för klimat, biodiversitet och mänskliga rättigheter. Samtidigt visar en ny rapport att företag som avverkar regnskog i Kamerun inte hanterar riskerna i tillräcklig utsträckning.

Att skydda världens regnskogar är viktigt inte bara för att bromsa klimatförändringarna och för att bevara den biologiska mångfalden, utan även för de 1,6 miljarder människor som är beroende av regnskogen för sin försörjning. Trots det avverkas tropiska skogar i rasande fart. Illegal och ohållbar avverkning är några av de bakomliggande orsakerna till den omfattande skogsskövlingen, medan omvandling av skog till jordbruksmark är den enskilt största bidragande faktorn.

Med rapporten Undercutting rights – Human rights and enviromental due diligence in the tropical forestry sector. A case study from Cameroon undersöker Swedwatch och Naturskyddsföreningen människorättsrisker förknippade med avverkning av tropisk skog. Rapporten bygger på en granskning av tre koncessionsområden i Kamerun vars skogar ingår i Kongobäckenet, världens nästa största regnskogsområde efter Amazonas.

Läs mer om rapporten här