|

Världen över utsätts miljö- och MR-försvarare för hot och attacker när de protesterar mot företagsverksamhet som förstör miljön och riskerar människors liv och hälsa. I en ny rapport uppmanar Swedwatch tillsammans med sina sex medlemsorganisationer företag att ta krafttag mot försvarares utsatta situation.

Miljö- och människorättsförsvarare spelar en viktig roll  för att hålla företag och stater ansvariga för företagsrelaterade kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Trots detta blir de hotade, trakasserade och dödade för att de skyddar arbetstagares rättigheter eller ifrågasätter kommersiella projekt såsom gruvor, dammar eller plantager som påverkar miljö eller rättigheter negativt. Sedan 2015 har över 2 000 företagsrelaterade attacker mot försvarare registrerats, och mellan åren 2017 och 2018 ökade antalet med mer än 10 procent.

Defenders at Risk: Attacks on Human Rights and Environmental Defenders and the Responsibility of Business, framtagen av Swedwatch i samarbete med ACT Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Diakonia, Afrikagrupperna, Fair Action och Latinamerikagrupperna, ger en överblick av situationen för försvarare som uppmärksammar negativa effekter av företags verksamhet på människor och miljö. Rapporten baseras på intervjuer med 10 försvarare och en enkät där 22 stora svenska och europeiska företag svarar på hur de hanterar risker mot försvarare i sina värdekedjor, bland andra Siemens, ArcelorMittal, Tesco, Adidas och Ericsson.

Enkäten visar att över hälften av företagen saknar rutiner för att identifiera och adressera risker för försvarare i sina värdekedjor, även om de till stor del är medvetna om att situationen är kritisk. Rapporten pekar på konkreta åtgärder företag bör vidta för att säkerställa att försvarare kan verka i säkerhet och utan rädsla för repressalier. Sådana åtgärder kan även gynna enskilda företag och näringslivssektorn som helhet; till exempel kan det vara ett effektivt sätt för företag att identifiera och adressera risker i ett tidigt skede.

Miljö- och MR-försvararna i rapporten arbetar i bland annat Colombia, Bangladesh och Filippinerna - några av världens farligaste länder när det kommer till företagsrelaterade attacker mot människor som försvarar till exempel arbetsrätt, miljö eller ursprungsfolk. Deras vittnesmål pekar på ett allvarligt förtryck av kritiska röster, och visar på olika sätt som företag idag bidrar till att höja hotbilden mot försvarare:

  • Genom att bidra till befintliga spänningar och förvärra den lokala konfliktdynamiken;
  • Genom att samarbeta med statliga företag eller projekt som prioriteras av staten i länder där regeringar motsätter sig deras arbete; och
  • Genom att sälja system eller teknik som kan användas emot försvarare.

“I mitt land arbetar livsmedelsföretag hand i hand med militären, som ser oss som måltavlor,” säger Ryan Mendoza, som tvingats lämna sitt hemland Filippinerna för sitt arbete med att skydda ursprungsfolks rättigheter. “Många av mina kolleger har mördats bara för att ha försvarat mänskliga rättigheter. De här företagen måste ställas till svars.”

Företag kan också bidra till negativ påverkan på mänskliga rättigheter genom att sälja informations- och kommunikationsteknik som används mot försvarare.

”Det har blivit nästan en norm att våra telefonsamtal avlyssnas... För ett IT-företag som verkar i Azerbajdzjan är det väldigt svårt att inte bli inblandad i allt detta,” säger journalisten och demokratiaktivisten Arzu Geybulla som även hon lever i exil.

I rapporten uppmanar organisationerna företag att beakta MR- och miljöförsvarare i sina risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter, så kallad human rights due diligence, och att kräva en nolltolerans mot attacker mot försvarare i den egna verksamheten och i kontrakt med affärspartners. EU och stater uppmanas att lagstifta om obligatorisk risk- och konsekvensanalys för mänskliga rättigheter, som kräver att företag hanterar risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i alla delar av sin verksamhet.

 

Presskontakt

jenny-sv
Jenny Haraldsson Molin