MICTF BROCHURE GOOD EXAMPES PIC-min

Swedwatch arrangerade ett webinar i januari där man undersökte möjligheter, behov och utmaningar för hur upphandlande myndigheter inom EU kan inkludera sociala kriterier i sina upphandlingskontrakt för att stödja ansvarsfull utvinning av metaller som finns i elektronik.

Det finns mer än 60 metaller i en smartphone och metallerna utvinns över hela världen. På många ställen är utvinning förknippad med allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter, såsom barnarbete, finansiering av väpnad konflikt, föroreningar och farliga arbetsförhållanden.
Genom en presentation om Region Stockholms arbete och krav och en paneldiskussion som även inkluderade experter från Stavanger kommun och Barcelona stad, fick åhörarna vet mer om hur kriterier gällande mineraler kan formuleras och följas upp, baserat på OECD:s vägledning om gällande mineraler från konfliktdrabbade länder och högriskområden.

Utmaningar togs också upp, såsom låg transparens och spårbarhet i mineralledet, vilket gör upphandlande myndigheter är beroende av branschstandarder och modeller för efterlevnad. Deltagarna lärde sig också mer om fördelarna och begränsningarna med Responsible Mineral Initiative:s program som utvärderar smältverks system för human rights due diligence* och fick en översikt över de mest påtagliga problemen som finns i gruvsektorn, med presentation från organistionen Catapa.

Om du missade webinaret (på engelska) kan du se presentationerna och paneldiskussionen här:

Risks and impacts linked to mineral extraction - Kim Claes, Catapa

Social criteria in public contracts to address responsible sourcing of minerals in ICT supply chains - Kathleen McCaughey, Manager Sustainable Supply Chains, Stockholm Region

Models of human rights due diligence assurance programme in mineral supply chains - Leah Butler, Vice President, Responsible Business Alliance

Panel discussion on challenges and opportunities in applying social criteria, moderated by Josefine Hintz, ICLEI - Local Governments for Sustainability, with Carla Canal Rosich, International relations officer, Barcelona City Council, Elin Severholt, Sustainability advisor, City of Stavanger and Kathleen McCaughey, Manager Sustainable Supply Chains, Stockholm Region.

Webinariet finansieras av Europeiska unionen och Sida, inom ramen för Make ICT Fair, ett EU-omfattande projekt som syftar till att förbättra levnadsvillkor för arbetstagare och samhällen som påverkas längs produktionskedjorna för informations- och kommunikationsteknologi.

*Human rights due diligence är ett system för att bedöma om det finns faktisk, eller risk för, negativ påverkan på mänskliga rättigheter i ett företags leverantörskedjor, motverka och åtgärda risker och negativ påverkan, samt följa upp och kommunicera hur risker hanteras.

Senast publicerat

Communications Advisor

webpictom20190917105029.jpg
Tom Sullivan
Communications Advisor