Swedwatch har idag, tillsammans med 72 andra organisationer, skrivit under ett yttrande angående EU-kommissionens förslag om att förbjuda produkter tillverkade genom tvångsarbete. Enligt förslaget gäller förbudet EU:s inre marknad och täcker både produkter som tillverkats inom EU och importerade produkter. Organisationerna välkomnar kommissionens förslag, men lyfter fram ett antal västvänliga tillkortakommanden. Läs mer om yttrandet här, inklusive förslag på åtgärder (på engelska).

  • Fokusområden: Högrisk och konflikt
  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Press Contact

Ami3NY
Ami Hedenborg, Media Manager