Cookiepolicy

1. Varför använder Swedwatch cookies?

På hemsidan swedwatch.org använder vi cookies. Vi vill bland annat använda analyscookies för att analysera hur du som besökare använder vår hemsida. Det gör vi för att förbättra hemsidan. Du väljer om du vill samtycka till att vi placerar cookies för att göra detta och kan självklart återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi samlar in information om din enhet och om hur du använder hemsidan. När du använder hemsidan placeras även så kallade funktionella cookies som inte kräver ditt samtycke. Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation, 9 kap. 28§, reglerar användningen av cookies. I de fall som användandet av cookies leder till en behandling av personuppgifter blir också dataskyddslagstiftningen tillämplig.

Swedwatch ansvarar för placering av cookies på hemsidan och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker swedwatch.org. Mer information om vår behandling av personuppgifter i samband med cookies hittar du nedan under avsnitt 5.

2. Vad är coockies?

En cookie är en liten textfil som hemsidan du besöker begär att få sparar på din dator (även motsvarande enhet med internetuppkoppling såsom surfplatta eller mobiltelefon omfattas). För mer allmän information om cookies se www.pts.se/cookies.

Det finns två typer av cookies, varaktiga cookies och sessionscookies. På Swedwatch hemsida använder vi både permanenta cookies och sessionscookies.

  • Sessionscookies är tillfälliga cookies. De lagras tillfälligt när du som besökare är inne och surfar på vår hemsida, och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.
  • Varaktiga cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du som besökare, eller servern som sänt dem, raderar dem.

Cookies kan också delas upp i förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av innehavaren till en hemsida (i detta fall swedwatch.org) och tredjepartscookies sätts av en annan hemsida. På Swedwatch hemsida använder vi endast förstapartscookies.

Swedwatch använder Google Analytics som statistikverktyg för att få en bild av hur våra besökare använder hemsidan och för att utvärdera hur hemsidan kan vidareutvecklas, exempelvis för att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Uppgifterna sparas på Googles servrar och utlämning av uppgifter till tredje land som inte har adekvat skyddsnivå, däribland USA, kan förekomma.

3. Cookies på swedwatch.org

Cookies som kräver ditt samtycke

Namn

Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion

Lagringstid

_gat_*

Används av Google Analytics för att identifiera om en besökare (webbläsare) är ny eller återkommande.

1 minut

_ga_*

Används av Google Analytics för att spara och räkna sidvisningar

2 år

_ga

Används av Google Analytics för att identifiera ett besök.

2 år

_gid

Används av Google Analytics för att identifiera ett besök.

24 timmar

 

Cookies som vi inte behöver ditt samtycke för att placera

Namn

Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion

Lagringstid

Utlämning av uppgifter till tredje land

wp-wpml_current_language

Används för att lagra språkinställningar

Raderas när webbläsaren stängs ner

Nej

 

4. Ändra användningen avcookies på din dator

När du först kommer till swedwatch.org väljer du själv om du vill samtycka till att vi placerar vissa typer av cookies i din dator. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst genom att klicka på Cookie settings i hemsidans nedre vänstra hörn. Då får du upp rutan där du igen kan välja att inte samtycka till att cookies placeras.

Om du inte vill att cookies placeras i din dator kan du också ändra inställningarna för användning av cookies i din webbläsare och du kan alltid radera tidigare placerade cookies från din webbläsare. I din webbläsares inställningar kan du blockera vissa eller alla cookies så att dessa inte lagras på din enhet. Du kan också ställa in så att du webbläsaren automatiskt informerar dig varje gång en hemsida begär att få lagra en cookie.

Här hittar du information om hur du hanterar cookies i just din webbläsare:

Chrome

Safari

Safari på iPhone och iPad

Internet Explorer och Microsoft Edge

Firefox

Opera

5. Behandling av personuppgifter

För att kunna förbättra vår hemsida och därmed upplevelsen och tillgängligheten till hemsidan för dig som besökare samlar vi in information om hur hemsidan används. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in är bl. a. ett unikt användar-ID, uppgifter om din ungefärliga plats och uppgifter om din enhet. Nedan följer en kort information med anledning av den behandling vi gör. Mer information om våra behandlingar av personuppgifter hittar du i vår Privacy Policy [länk till befintlig privacy policy]

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Swedwatch, org.nr 802415-4737. E-post: info@swedwatch.org. Besöksadress: Götgatan 100, Götgatan 100, 118 62 Stockholm, Sweden.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna förbättra vår hemsida. Vi behandlar bara uppgifterna om du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies för analys på din dator. Vi delar dina uppgifter med Google och överföring till ett land utanför EU/EES, USA, kan förekomma. I de fall en sådan överföring sker har vi säkerställt att skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES genom att tillämpa av EU kommissionen beslutade standardavtalsklausuler.

Den lagliga grund vi har för behandlingen är ditt samtycke. Att lämna samtycke är frivilligt och du kan när som helst återta ditt samtycke genom att följa instruktionerna under avsnitt 4.  Vi sparar dina uppgifter i upp till 2 år. För närmare detaljer se ovan under avsnitt 3.

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter.

  • Rätt till tillgång
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning
  • Rätt att flytta dina personuppgifter (rätt till dataportabilitet)
  • Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du tycker att vår behandling inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Mer information om dina rättigheter hittar du i vår Integritetspolicy.

6. Mer information och rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Om du vill ha mer information om cookies, tillåten cookiesanvändning eller vill klaga på vår användning av cookies kan du kontakta tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation. I Sverige är Post- och telestyrelsen tillsynsmyndighet och du hittar mer information om Post- och telestyrelsen här.